ตุลาคม 24, 2023

9 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ (Business Model Canvas)

Knowledge ความรู้ทั่วไป

อยากเป็นเจ้านายตัวเอง อยากทำธุรกิจ อยากมีร้านเล็กๆ เป็นของตัวเอง จากความคิดความต้องการเหล่านี้ คุณ รู้จักและเข้าใจธุรกิจดีแล้วหรือยัง และคุณพร้อมแล้วหรือ? ที่จะลงสนามเพื่อทำสงครามแย่งชิงดินแดน  ซึ่งก็คือ “ลูกค้า” มาเป็นของคุณ ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านที่คิดจะ ”ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจหรือกำลังตัดสินใจลงสนามสงครามแย่งชิง มาคิดวิเคราะห์วางแผนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพ อย่างคำกล่าวที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” และเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจได้อย่างรอบด้าน นั้นก็ คือ Business Model Canvas (BMC) ที่ประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas (BMC)

 1. Value Propositions (คุณค่าที่บริษัทอยากส่งมอบ):

# คุณค่า/จุดแข็ง ของสินค้าหรือบริการของเราคืออะไร

# อะไรคือสิ่งที่เป็นคุณค่าที่อยากส่งมอบให้ลูกค้า, ทำไมลูกค้าถึงซื้อสินค้าและบริการของคุณ

 1. Customer Segment (ลูกค้า):

# กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร สินค้าเราจะขายใคร

# ใครคือลูกค้าของคุณ, พวกเขาคิดอย่างไร, พวกเขาเห็น ทำ และรู้สึกอย่างไร

 1. Channels (ช่องทางขาย):

# เราจะสามารถจัดส่งหรือเข้าถึงลูกค้าได้ในช่องทางไหนบ้าง

 1. Customer Relationships (ความสัมพันธ์กับลูกค้า):

# เรามีวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าของเราอย่างไร

 1. Revenue Streams(รายได้ของธุรกิจ):

# เรื่องนี้สำคัญมาก คือ “รายได้ของธุรกิจจะมาจากไหน”

 1. Key Resource(ทรัพยากรหลัก):

# อะไรคือทรัพยากรที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้

 1. Key Activities(กิจกรรมหลัก):

# ธุรกิจคุณทำอะไรเป็นหลัก

# อะไรคือกิจกรรมหลักที่ธุรกิจดำเนินการเพื่อให้โมเดลธุรกิจดำเนินต่อไป

 1. Key Partners (พันธมิตรหลัก):

# พาร์ทเนอร์ที่สำคัญในการทำธุรกิจคือใคร

# อะไรคือสิ่งที่บริษัทไม่สามารถทำได้ และต้องพึ่งพาบริษัทอื่นเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ตามแผนธุรกิจ

 1. Cost Structure(โครงสร้างต้นทุน):

# โครงสร้างของค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินการเป็นอย่างไร

# อะไรคือต้นทุนที่ขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น ต้นทุนขายหรือต้นทุนการผลิตและจะเชื่อมโยงกับรายได้ ได้อย่างไร ?

ภาพที่ 1 Business Model Canvas Template

ที่มา: https://www.goodmaterial.co/business-model-canvas/

เมื่อมาถึงตรงนี้ทุกท่านก็ได้ทราบถึงเครื่องมือ Business Model Canvas หรือแบบจำลองธุรกิจ พร้อมองค์ประกอบสำคัญทั้ง 9 ข้อ ที่ทุกท่านต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจทุกประเภท จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้ในการประเมินธุรกิจตนเองได้ครบทุกมิติ พร้อมรับมือกับ ทุกสถานการณ์ที่เหล่าคนทําธุรกิจต้องเจอ และเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในการเริ่มธุรกิจใหม่ค่ะ

เอกสารอ้างอิง

 1. Business Model Canvas คือ แนะนำการเขียนแผนธุรกิจด้วย BMC https://www.goodmaterial.co/business-model-canvas/
 2. 5 เทคนิคการเริ่มทำธุรกิจที่คุณ “ต้อง” รู้ https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/starting-new-business
 3. Business Model Canvas หัวใจสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างยั่งยืน https://www.waymaker.co.th/post/business-model-canvas