ผลงานของเรา

ผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ฟาร์ม ทุกระบบ ครบวงจร

งานติดตั้งโรงเรือน B.INTER Green Farm ที่ฟาร์ม BF นครปฐม
งานติดตั้งโรงเรือนสุกรระบบปิด จ.ลพบุรี
งานติดตั้งโรงเรือนระบบปิด 89 เกษตรภัณฑ์
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล ณชาฟาร์ม
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล หนูเล็กฟาร์ม
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล สันติฟาร์ม
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล ฟาร์มสมเจตต์ จ.สุพรรณบุรี
งานปรับปรุงระบบ VENTILATION ฟาร์มไก่ไข่ชัยพร (BAI)
งานติดตั้ง ระบบ EVAP ในโรงเรือน Green house
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล อลงกรณ์ฟาร์ม
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล มนัสฟาร์ม
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล อมรชัยฟาร์ม
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล ฟาร์มหมู เปมิกา
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล ฟาร์มนภัสสร
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล คำพันธ์ฟาร์ม
ติดตั้งระบบลำเลียงอาหารและไซโล โรงเรือนสุกร บังเอิญฟาร์ม
งานติดตั้ง 89 ทรัพย์เจริญ 26 มิถุนายน 2556
โรงเรือน B.INTER Green Farm ทิพวณาฟาร์ม
งานติดตั้งโรงเรือน Green Farm PPM ฟาร์ม และ สำเภาทองฟาร์ม
ภาพงานติดตั้งที่ฟาร์ม SPF 18 โรงเรือน