กรกฎาคม 14, 2022

อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm มีอะไรบ้าง รู้ก่อนปรับตัวก่อนอนาคตของวงการเกษตร?

Knowledge ความรู้ทั่วไป

การทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) คือ การจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันอยู่แล้วและมีการส่งออกสินค้าทั้งพืชผักและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากมาย ดังนั้นการรู้ข้อมูลแห่งโลกยุคใหม่เหล่านี้จะทำให้คุณนั้นปรับตัวได้เร็วขึ้นและสามารถเพิ่มผลผลิตของตัวเองให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน เชิญพบกับ อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้

Betagro 4

อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

โดยอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการต่าง ๆ ได้แก่…

 • เซนเซอร์ เช่น…ดิน, น้ำ, แสง, ความชื้น และการจัดการอุณหภูมิ
 • ซอฟต์แวร์  โซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะทางเกษตรโดยเฉพาะ
 • การเชื่อมต่อ เช่น…เซลลูลาร์
 • ที่ตั้ง เช่น GPS, ดาวเทียม
 • วิทยาการหุ่นยนต์ เช่น…รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ, โรงงานแปรรูป
 • การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น…โซลูชันการวิเคราะห์แบบสแตนด์อะโลน

จากอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ดังกล่าว จะทำให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสภาพของไร่และทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ นำไปปรับใช้ได้สำหรับทั้งฟาร์มหรือโรงงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องก้าวเข้าไปในไร่

อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm โซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร

อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการทำฟาร์มได้เป็นระบบ ตั้งแต่การปลูกพืชผลไปจนถึงการทำป่าไม้ สามารถปฏิวัติการเกษตรได้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

 • ยกระดับการทำฟาร์มที่แม่นยำ
 • การวัดค่าองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ จะทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงและปุ๋ย หรือเลือกการให้น้ำการให้แสงพืชผักต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • ยกระดับการเลี้ยงปศุสัตว์ที่แม่นยำ
 • เทคนิคนี้จะช่วยทำให้เกษตรกรติดตามความต้องการของสัตว์แต่ละตัวได้ดีขึ้น และปรับโภชนาการให้เหมาะสม เพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพของสัตว์ ซึ่งสามารถใช้แอปพลิเคชันแบบไร้สายเพื่อตรวจสอบสถานที่, ความเป็นอยู่ และสุขภาพของสัตว์ได้แบบใกล้ชิด
 • ระบบอัตโนมัติในเรือนกระจกอัจฉริยะ
 • อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm มาพร้อมการควบคุมด้วยพารามิเตอร์ ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนกระจกได้อย่างอัจฉริยะ และข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในแพลตฟอร์มบนคลาวด์เพื่อการประมวลผลอย่างแม่นยำ

อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm นำไปปรับใช้กับฟาร์มได้ทุกขนาด

โดยการทำฟาร์มอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การทำฟาร์มขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังนำไปปรับกับการเกษตรในภาคอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น…การทำเกษตรอินทรีย์, การทำฟาร์มแบบครอบครัว รวมถึงการเพาะพันธุ์พืชผักเฉพาะถิ่น การรักษาพันธุ์พืชเฉพาะหรือเพาะผักคุณภาพสูง และส่งเสริมการทำฟาร์มที่โปร่งใสสูง

ข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจน

สำหรับอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm นี้มีข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจนในหลาย ๆ ประการโดยเราขอสรุปดังนี้…

 • เมื่อนำไปใช้กับฟาร์มปศุสัตว์ จะทำให้สามารถแยกสัตว์ที่เป็นโรคออกจากสัตว์ที่มีสุขภาพปกติแข็งแรงได้ทันที ในกรณีที่โรคนั้นเป็นโรคติดต่อสามารถตัดตอนทำให้เกิดการติดต่อน้อยที่สุดไม่ทำให้องค์ประกอบโดยรวมเสียหาย
 • ในกรณีที่คุณต้องปลูกพืช ที่นำมาจากต่างประเทศ เช่น…พืชที่นำมาจากประเทศเมืองหนาวต้องการนำมาปลูกในประเทศเมืองร้อนก็สามารถปลูกได้ด้วยอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ทันที เพราะว่ามีการปรับอุณหภูมิปรับแสงแดดปรับความชื้นในรูปแบบที่พืชชนิดนั้นต้องการแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูมิภาคอากาศหนาว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตั้งฟาร์มอยู่บนเขาบนดอยอีกต่อไป
 • ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน เพราะจากการมีผู้ช่วยในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ การใช้โดรนในการช่วยสอดส่องดูแลสัตว์หรือใช้โดรนในการให้น้ำพันธุ์พืชต่าง ๆ เป็นเวลา จะทำให้คุณมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้น
 • เป็นอนาคตของการทำฟาร์มในประเทศไทย ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่โบราณกาลอยู่แล้ว ดังนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือ ก็จะทำให้เกษตรกรของไทยนั้นมีชีวิตที่สุขสบายขึ้น และในขณะเดียวกันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้างจะแน่นอน ไม่ต้องพึ่งแต่สภาพดินฟ้าอากาศอีกต่อไป หรือผู้ที่อยากจะเริ่มต้นทำฟาร์มของตัวเองแต่มีพื้นที่ไม่มากนัก และมีเงินทุนและกำลังคนไม่มาก การพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้คุณนั้นสามารถทำฟาร์มในรูปแบบของตัวเองได้แบบสร้างสรรค์ ใส่ไอเดียความแปลกใหม่ ซึ่งสามารถปลูกพืชผักเพื่อนำไปขายได้แล้วก็ยังเปิดเป็นสถานที่ให้ความรู้ เปิดเป็นสถานที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาได้ทำความรู้จักกับฟาร์มในรูปแบบใหม่ ต่อยอดเกิดวงจรในแง่บวกไม่รู้จบ

ในอนาคตการปฏิวัติการทำฟาร์มด้วย อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm นี้แสดงให้เห็นว่า การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยจะลดลงในขณะที่ประสิทธิภาพโดยรวมจะเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความปลอดภัยของอาหารที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น… มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต

 

ดังนั้น อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm จึงมีศักยภาพที่แท้จริงในการนำเสนอรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนมากขึ้น จากการใช้แนวทางที่แม่นยำและประหยัดทรัพยากรมากขึ้นกว่าที่เคยพบเห็นในอดีตเพราะฉะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้กับการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ใช่แค่ชีวิตของคนในเมืองเท่านั้นแต่ชีวิตของชาวสวนชาวเกษตรชาวไร่ต่าง ๆ ก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน

อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การทำฟาร์มขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังนำไปปรับกับการเกษตรในภาคอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น…การทำเกษตรอินทรีย์, การทำฟาร์มแบบครอบครัว รวมถึงการเพาะพันธุ์พืชผักเฉพาะถิ่น