Knowledge ความรู้ทั่วไป

ดูทั้งหมด
การบริหารจัดการหมูขุน

เมื่อคนหันมาเลี้ยงหมูขุนกันเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการหมูขุนก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี เนื่องจากสภาพเศษฐกิจที่ไม่คล่องตัวมากนักในตลาดนี้ อันเนื่องมาจากบางรายยังขาดข้อมูลทางด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นการศึกษาทิศทางแนวโน้มของตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะต้องควบคู่กันเพื่อให้ธุรกิจเลี้ยงหมูขุนได้กำไรและสามารถเติบโตไปได้ไกลอย่างมากที่สุด การบริการจัดการหมูขุนนั้นจะต้องมีการศึกษาทิศทางการเติบโตของตลาดอยู่ตบอดเนื่องจากเป็นธุรกิจที่คนหันมาสนใจกันเยอะ โดยสิ่งที่ต้องทำการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการหมูขุนมีดังนี้ 1. ด้านตลาดหมูขุน เป็นที่ทราบกันว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน และผกผันอยู่ตลอดเวลาอาจมีการแข่งขันกันทั้งรายเล็กและรายใหญ่ หากผู้ที่ทำธุรกิจหมูขุนนี้จะต้องศึกษาความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนัก ลักษณะรูปพรรณของหมูขุนว่ามีขนาดตัวที่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดหมูขุน และเพื่อเป็นสิ่งที่สามารถการันตีได้ว่าหมูขุนที่เลี้ยงทุกตัวมีความอุดมสมบูรณ์ […]

การบริหารจัดการฟาร์มหมู

กิจการฟาร์มหมูนั้นมีการแข่งขันในตลาดอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่รับประทานเนื้อหมูกันอย่างมาก ดังนั้นการจะมีฟาร์มหมูที่ดีมีคุณภาพสามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องกลัวธุรกิจรายใหญ่ ซึ่งการจะมีฟาร์มหมูได้นั้นไม่ใช่เพียงว่ามีเพียงทุนทรัพย์ หรือพื้นที่ แต่จะต้องมี การบริหารจัดการฟาร์มหมู ที่ดีเข้ามาเกี่ยวด้วย เพื่อให้ธุรกิจฟาร์มหมูประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างต้องมีความคิดริเริ่ม มีการวางแผนวัตถุประสงค์ในการจัดทำว่าต้องการจัดทำไปเพื่อสิ่งใด หากได้วัตถุประสงค์ที่แน่ชัดแล้วต่อมาจึงกำหนดเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะให้ธุรกิจของคุณไปในทิศทางไหนภายกี่ปี หรือกี่เดือน เพราะฉะนั้นการคิดริเริ่มนั้นไม่ได้มีแค่อยากจะทำแล้วสิ่งนั้นเลย จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูล และวางแผนให้ดีก่อนจึงสามารถเริ่มทำได้ การบริหารจัดการฟาร์มหมู การบริหารจัดการฟาร์มหมู จะต้องมีการวางแผนมาแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ฟาร์มหมูนั้นมีมาตรฐาน และปลอดภัย เพื่อความไว้วางใจของลูกค้า รงมถึงคนเลี้ยงภายในฟาร์มด้วย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. การวางแผนป้องกันโรคระบาด เพื่อให้ฟาร์มมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความป […]

การบริหารจัดการฟาร์มวัว

ในปัจจุบันคนหันมาทำฟาร์มวัวกันมากขึ้น ซึ่งบางคนนั้นไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มวัวมาก่อน บางคนได้ข้อมูลการเลี้ยงจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง หรือบางคนได้ความรู้มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู้รุ่น ในการทำฟาร์มวัวนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อที่จะสามารถส่งออกวัวที่มีคุณภาพ แข็งแรง เป็นที่ต้องการของตลาดได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการบริหารจัดการฟาร์มวัวให้ได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มวัว การคัดเลือกสายพันธุ์ การจะทำฟาร์มวัวนั้นจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของพันธุ์วัวที่จะเลี้ยง และคัดเลือกสายพันธุ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะเราต้องรู้ก่อนว่าจะเลี้ยงวัวพันธุ์อะไร เลี้ยงเพื่อไปขายที่ไหน ซึ่งวัวที่เป็นที่นิยมกันมากคือ วัวพันธุ์ และ วัวนม วัวพันธุ์ เป็นวัวที่มีหลากหลายสายพันที่เราสามารถเลือกนำมาเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ได้ และแตกแยกแบ่งออกไปให้ได้ฝูงวัวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจุดประสงค์ในการเลี้ยงวัวพันธ์จะมีอยู่ 2 อย่างคือ 1.เลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ สำหรับกระบวนการนี้ส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นไปในทางการพัฒนาสายพันธุกรรมเน้นไปที่เลือด 100% […]

การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา

ในยุคที่ข้าวของราคาแพงประชาชนนั้นต่างมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในอาชีพของตนเอง เฉกเช่นเดียวกับ การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา ที่มีแนวคิดใหม่นำมาผสมผสานให้เกิดการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้การเลี้ยงไก่บนบ่อปลายังสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี และยังสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ และทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ถือว่าเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่และสิ่งนี้เราจึงอยากมาส่งต่อเกร็ดความรู้เล็ก ๆ เกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา การเลือกพันธ์ไก่ไข่และพันธุ์ปลา สำหรับมือใหม่การเลือกสายพันธุ์ไก่ไข่นั้น แนะนำให้เลือกเป็นสายพันธุ์แท้ อย่างเช่น พันธุ์โร๊ดไอแลนด์บาร์พลีมัทร็อค โดยการเลือกซื้อจะต้องหาข้อมูลให้ได้อย่างมากที่สุด และจะต้องเป็นแหล่งซื้อขายที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้เราได้ไก่ตัวที่ดีที่สุดที่จะนำมาเลี้ยงในฟาร์ม และสามารถมีผลผลิตที่ดีออกสู่ตลาดได้ ซึ่งลักษณะการคัดเลือกไก่ไข่นั้นจะต้องเป็นพันธุ์ดีให้ไข่ฟองโต ไข่ดก สีเปลือกตรงตามความต้องการของตลาด หรือจะใช้พันธุ์ไก่ไข่ที่ผลิตเพื่อการค้า มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด และ สำหรับพ […]

โรคของสุกรมีอะไรบ้าง

ในการเลี้ยงสุกรไม่ว่าจะเลี้ยงในครัวเรือนแบบไม่กี่ตัว หรือจะเลี้ยงเป็นฟาร์มสุกร นอกจากวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้สุกรโตตามที่ต้องการแล้ว สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ โรคของสุกร เพราะถึงแม้ในประเทศไทยอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเพื่อขายนั้นเติบโตไปได้ด้วยดี แต่ผู้ที่เลี้ยงสุกร จะต้องประสบกับปัญหากับโรคและพยาธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงสุกร ส่งผลในผลผลิตที่จะได้นั้นเป็นไม่ได้ตามที่วางไว้ เพราะโรคบางโรคส่งผลต่อสุกร บางโรคร้ายแรงจนทำให้สุกรตายกันยกคอกเลยก็มี ดังนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงสุกรเราควรรู้ว่า โรคของสุกรมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้รู้แนวทางป้องกันและแนวทางการรักษา โรคของสุกรมีอะไรบ้าง สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการเลี้ยงสุกร โรคของสุกร สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อทำการเลี้ยงสุกร เพราะโรคเหล่านี้ส่งผลต่อสุกรโดยตรง อาจจะทำให้ผลผลิตนั้นลดลง ด้วยสุกรอาจจะเจริญเติบโตช้า เติบโตไม่เต็มที่ บางรายอาจจะตายก่อนจะที่ส่งขาย ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการเลี้ยงสุกรควรที่จะรู้ว่า โรคของสุกรมีอะไรบ้าง 1.โรคอหิวาต์หมู โรคอหิวาต์หมู เป็นโรคที่พบมากที่สุดและร้ายแรงที่สุด ซึ่งจะเป็นเฉพาะสุกรเท่านั้น ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสช […]

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร มีอะไรบ้าง ?

การเลี้ยงสุกรต้องมีความใส่ใจไม่แพ้การเลี้ยงสัตว์อื่นเนื่องจากจะต้องให้อาหารที่ดีมีโภชนาการแล้ว เรื่องความสะอาด และการปลอดโรคก็สำคัญ ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมแก่การลี้ยงสุกรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกรมีระบบลำเลียงอาหารและไซโล อันดับแรกคือ Bulk Feed Tank ซึ่งข้อดี Bulk Feed Tank ช่วยลดการใช้แรงงานในการขนย้าย ไม่เสียพื้นที่ในการเก็บอาหาร ลดการหกหล่นสูญเสียอาหาร การจัดการทำได้ง่ายขึ้น ลดการปนเปื้อนของอาหารสัตว์ ต้นทุนค่าอาหารลดลง (ค่าถุง) และ Silo ถังขนาดใหญ่ใช้บรรจุวัสดุปริมาณมวล (bulk material) ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เพื่อการเก็บรักษาอาหารหลายชนิด เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นปริมาณมาก มักมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและปลอดภัย ไซโลมี 2 รูปแบบ คือ ไซโลแบบกรวย และไซโลแบบก้นเรียบ ซึ่ง Cumberland ผลิตตั้งแต่ไซโลขนาดเล็กที่ใช้ในฟาร์มไปจนถึงไซโลขนาดใหญ่ ขบวนการผลิตทุกขั้นตอน จัดทำภายในโรงงานเดียวกัน B.INTER SILO SCALE เครื่องตรวจสอบ น้ำหนักอาหารในถังไซโล มีความแม่นยำ สามารถเช็คน้ำหนักได้ทันที และสามารถตรวจสอย้อ […]

คลิปวิดีโอ

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างความสำเร็จของคนทำฟาร์ม

ดูทั้งหมด
วิธีการดูแลไก่ไข่ ให้สุขภาพดี ไข่ดก

จุดเริ่มต้นของฟาร์มไก่ไข่ คือเดิมประกอบธุรกิจรับเจาะน้ำบาดาล ต่อมาญาติได้ชักชวนให้มาทำฟาร์มไก่ไข่ โดยได้รับซื้อฟาร์มต่อจากญาติ โดยเริ่มแรกคุณพ่อจะเป็นคนบริหารจัดการฟาร์ม และภายหลังมาได้ให้เรา ซึ่งเป็นลูกชายเป็นผู้ดูแลและบริหารกิจการฟาร์มไก่ไข่เอง  วิธีการดำเนินธุรกิจ อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ มีการจัดการอย่างไร สิ่งที่ให้ความสำคัญ คือเรื่องการบริหารจัดการฟาร์ม โดยเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพของไก่ไข่ ตั้งแต่รับไก่เข้าฟาร์ม ตลอดจนระบบการเลี้ยง ตั้งแต่การให้อาหาร ให้น้ำ รวมถึงการคัดสรร เวชภัณฑ์และสารเสริมที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้กับไก่ไข่ และเฝ้าสังเกตุสุขภาพของไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์ม เพื่อให้ได้ไข่มีมีคุณภาพตามความต้องการ  เหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และ บริการของเครือเบทาโกร มีความแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปตามท้องตลาดอย่างไร ฟาร์มของเราใช้ อาหารสัตว์เบทาโกร และ วิตามิน เอเด็ค เอ็ม และ ไบโอไลท์ จากเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เหตุผลเพราะว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้ มีฉลากและข้อบ่งใช้ที่ละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด ฟาร์มของเราใช้อาหารสำหรับไก่ไข่แบรนด์เบทาโกรมาโดยตลอด ซึ่งคุณภาพของ […]

โคขุนไทย-วากิว ดีกว่าจริงหรือ

กัปตันฟาร์ม โคขุนไทย-วากิว เป็นฟาร์มโคขุนที่แรกใน จ.สุรินทร์ ที่ได้ทดลองเลี้ยงโคขุน สายพันธุ์ไทย-วากิว และ เลี้ยงเปรียบเทียบระหว่างโคขุนสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เลี้ยง (สายพันธุ์ ชาโลเล่) ก็ได้ผลลัพของเนื้อโคขุนที่ดีกว่า คือ เกรดไขมันแทรกดี เนื้อมีลักษณะนุ่มลิ้น และได้กำไรจากการขายเนื้อสายพันธุ์โคขุนไทย-วากิวมากขึ้นกว่าการเลี้ยงสายพันธุ์เดิม ยังรวมถึงการเลือกใช้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างอาหารโคขุนของแบรนด์เบทาโกรอีกด้วย ทางเบทาโกรส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโค เข้ามาดูแลสุขภาพโค วิธีการให้อาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับช่วงอายุของโคขุน ทำให้อาหารที่เราใช้ตอบโจทย์การเจริญเติบโตของโคภายในฟาร์มของเรามาก มีการแนะนำการใช้ยาเมื่อโคเริ่มมีอาการป่วย ซึ่งเวชภัณฑ์ยาที่ฟาร์มของเราเลือกใช้ก็เป็นของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ซึ่งเป็นของเครือเบทาโกรเช่นกัน เพราะเป็นยาที่ได้มาตรฐาน ทำให้ใช้แล้วได้ผลดีกับโคขุนในฟาร์มของเรา และยังมีตัวแทนจำหน่ายทั้งอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ที่เราสามารถหาซื้อได้ง่าย และ สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เราได้เป็นอย่างดี คือ ร้านสุรินทร์ยาสัตว์ของ […]

สารเสริมเลือกอย่างไร ให้ไก่ไข่มีไข่คุณภาพดีอร่อยถูกใจ

สารเสริมเลือกอย่างไร ให้ไก่ไข่ มีไข่คุณภาพดี อร่อยถูกใจ โดย อภิชาติฟาร์มไข่ไก่ 999 อภิชาติฟาร์มไข่ไก่ ก่อตั้งเมื่อปี 2529 เริ่มเลี้ยงไก่จาก 2,500 ตัว ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 กว่าตัว การจำหน่าย เราก็มีตลาดของเราเอง ประมาณ 5 สาขา และก็มีในส่วนของบริษัทเอกชน อาทิ บริษัทผลิตอาหารญี่ปุ่น, มาร์เก็ต ประมาณ 30 กว่าแห่ง และโรงแรมในเขตพัทยาอีกกว่า 60 โรงแรม ที่รับไข่ของอภิชาติฟาร์มไป ฟาร์มเลือกใช้สินค้าและบริการของเครือเบทาโกรเพราะ ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์ มีวิธีใช้ตามฉลากที่ชัดเจน ที่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของกฏหมายเมื่อเรานำมาใช้ก็ทำให้สุขภาพของแม่ไก่แข็งแรง ไข่ดก ระยะไข่พีคยาวนานขึ้น ช่วยให้สีไข่แดงมีสีแดงขึ้น และเปลือกไข่ไม่แตกง่าย ตรงตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ การบริการทางด้านวิชาการ การจัดการฟาร์ม สูตรอาหาร โดยที่จะมีทีมฝ่ายขาย สัตว์แพทย์ แนะนำดี คือให้คำแนะนำเราตลอด เรามีปัญหาเราโทรไป มีการตอบรับที่รวดเร็วมาก ว่าเราควรทำอย่างไร และถ้าหากเรายังจัดการไม่ได้ เค้าก็จะส่งทีมสัตวแพทย์เข้ามาหารเราเลย คือเราไม่ต้องรอนาน โทรเช้าได้เย็นเลย มันเลิศมาก The Best สุดท้ายนี้การทำฟาร์ […]

ปลาสลิดเลี้ยงง่าย ตัวใหญ่ โตไว กำไรดี

คุณประสงค์ และคุณเรืองรอง จันทร์สอน เจ้าของฟาร์ม ประสงค์ฟาร์ม กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มต้นเลี้ยงปลาสลิดมาหลายสิบปีแล้ว ตอนแรกใช้อาหารปลาทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งเป็นอาหารชนิดจมน้ำ ก็ประสบปัญหา น้ำเสียง่าย ส่งผลทำให้ปลาโตช้า และเกิดโรคกับปลาสลิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อ แก้ปัญหาก็ไม่หายขาด แต่มีน้องๆฝ่ายขายของบริษัทเบทาโกร เข้ามาเสนอให้ลองใช้อาหารของเบทาโกร ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่สนใจ แต่เมื่อปัญหาเพิ่มมากขึ้น ก็มานั่งคิดว่าจะลองเปลี่ยนอาหารที่ใช้อยู่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้อาหารปลาสลิดลอยน้ำของเบทาโกร พอใช้มาระยะเวลาหนึ่ง ด้วยว่า อาหารเป็นชนิดลอยน้ำ จึงทำให้สะดวกในการเช็คปริมาณอาหารที่ให้กับปลาในบ่อได้ ว่าควรให้มากน้อยเพียงใดกับความต้องการของปลาในบ่อ ก็ส่งผลทำให้น้ำไม่เนาเสีย พอน้ำไม่เนาเสียง่ายการเกิดโรคภายในบ่อก็ลดน้อยลง ปลาก็โตง่าย ตัวใหญ่ อัตราการแรกเนื้อ ตอนขายก็ได้ราคาดีขึ้นจากที่เคยผ่านมา รวมถึงทาง เบทาโกร ยังมีคุณหมอด้านสัตว์น้ำ เข้ามาค่อยให้คำปรึกษาเรื่องคุณภาพน้ำ เข้ามาช่วยตรวจน้ำ ตรวจสุขภาพของปลา และปรับสูตรการให้อาหาร และปัญหาเวลาเกิดโรคระบาด […]

ปลาสลิดสุขภาพดี เริ่มจากอะไร

คุณเรวัฒน์ ศิริสาคร เจ้าของฟาร์ม เรวัฒน์ฟาร์ม กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จุดเริ่มต้นของความสนใจที่จะใช้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร เนื่องจากปลาสลิดที่เลี้ยงอยู่ประสบปัญหาเป็นโรคตายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ทางฟาร์มก็ได้ใช้ยาในการรักษาแล้ว ซึ่งยาที่ใช้ก็จะเป็นยาทั่วไปที่มีจำหนายตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แต่ปรากฏดว่า โรคที่ปลาเป็นอยู่ไม่หายขาด ยังคงกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆ แต่ทางเราก็เป็นสมาชิกกลุ่มผุ้เลี้ยงปลาสลิด พอถึงเวลาเข้าไปประชุมร่วมของกลุ่ม ก็มีเจ้าของฟาร์มอื่นๆ แนะนำให้ลองใช้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร ทางฟาร์มเลยนำมาใช้ตามคำแนะนำ ผลปรากฎว่า ปลาที่เป็นโรคอยู่ เริ่มลดปริมาณการตายลง และ เริ่มตอบสนองกับการใช้ยามาก ทำให้ปลากลับมาสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ การเจริญเติบโต ไม่หยุดชะงับจากการเป็นโรค และทางเบทาโกรยังส่งทีมคุณหมอค่อยเข้ามาดูแล และ แนะนำวิธีการใช้ยาให้กับฟาร์มของเราอย่างละเอียด ทางฟาร์มรู้สึกประทับใจกับการใช้เวชภัณฑ์ของเครือเบทาโกรมาก คุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด มีฉลากและวิ […]

แนวทางป้องกันและควบคุมโรค

ดูทั้งหมด
เตรียมพร้อมหลังน้ำลด กู้วิกฤตน้ำแดง

“ฤดูน้ำแดง” หลายคนอาจไม่เคยได้ยินและสงสัยว่าฤดูนี้มีด้วยหรือ เพราะส่วนใหญ่เราจะรู้ว่า ถ้าเป็นประเทศในเขตร้อนอย่างประเทศไทยของเราจะมีสามฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แล้ว “ฤดูน้ำแดง” คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน คงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เป็นชาวประมงเมื่อกล่าวถึง “ฤดูน้ำแดง” จะรู้กันดีว่าหมายถึงอะไร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเขาโดยตรง “ฤดูน้ำแดง” หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่น้ำในแม่น้้าลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปริมาณฝนจำนวนมากที่ตกหนัก ชะล้างหน้าดินและ พัดพาตะกอนธาตุอาหารต่างๆ ลงสู่แม่น้ำลำคลอง ทำให้น้ำกลายเป็นสีแดง ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ส่วนมากแล้วจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและคุณภาพน้ำอย่างรุนแรง ส่งผลต่อปลาอย่างไร สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลที่มีความแตกต่างกันของอุณหภูมิความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และปริมาณนํ้าฝนล้วนส่งผลต่อคุณภาพนํ้าในการเลี้ยงสัตว์นํ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดผลผลิตสัตว์นํ้า อุณหภูมินํ้าจะมีผลต่ออุณหภูมิในร่างกายของสัตว์นํ้าซึ่งปรับตามอุณหภูมิสภา […]

ฟาร์มที่มีปัญหาไขมันต่ำมีสาเหตุมาจากอะไร

การปรับปรุงของแข็งไม่รวมไขมัน(SNF)และไขมัน(FAT)ในน้ำนมโค ก่อนอื่นเลยในเนื้อนมรวม(Total Solid) จะประกอบไปด้วย ไขมัน โปรตีน และ แลคโตส ไขมัน(FAT) ในส่วนของไขมัน หรือ FAT ฟาร์มที่มีปัญหาไขมันต่ำมีสาเหตุมาจาก ในเรื่องของอาหารหยาบ แม่โคได้รับอาหารหยาบไม่เพียงพอ รวมไปถึงการให้อาหารหยาบเยอะแต่โคกินไม่หมด วิธีการแก้ไข คือ เพิ่มหญ้าสด ฟาง ต้นข้าวโพดสด หญ้าหมัก เป็นต้น และอาหารหยาบควรมีความยาวมากกว่า 2 เซนติเมตร เพื่อกระตุ้นการเคี้ยวเอื้อง ของแข็งไม่รวมไขมัน(SNF) จะประกอบไปด้วย โปรตีนและแลคโตส โปรตีน ในส่วนของโปรตีน ฟาร์มที่มีปัญหาโปรตีนต่ำมีสาเหตุมาจาก ในเรื่องการให้อาหารข้นที่ไม่เหมาะสมในช่วงการให้น้ำนมในแต่ละระยะปริมาณอาหารข้นที่ให้ไป อาจมากเกินไปหรือน้อยเกินไป วิธีการแก้ไข ควรเลือกอาหารข้นที่มีเปอร์เซนต์โปรตีนให้สอดคล้องในการรีดนมแต่ละระยะ เช่น โคให้นมมากควรมีเปอร์เซ็นต์ อาหารข้น 18-22 เปอร์เซ็นต์ โคให้นมกลางควรมีเปอร์เซ็นต์ 18 เปอร์เซ็นต์  โคให้นมน้อยควรมีเปอร์เซ็นต์ 16 เปอร์เซ็นต์ และในแต่ละระยะการให้นมควรให้อาหารข้นประมาณ ½ ของปริมาณน้ำนม แลคโตส ฟาร์มที่มีปัญหาแลคโตสต่ำให้เสริมอาหารที่ให้ […]

บอกลา…ปัญหาน้ำเสียในบ่อปลา

เนื้อปลา ถือได้ว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีครับ ปัจจุบันจึงมีความต้องการบริโภคเนื้อปลาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาของประเทศไทย เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก แต่การเลี้ยงปลา ในรูปแบบปัจจุบัน ที่มุ่งเน้น การเพิ่มผลผลิต ให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ก็ต้องพบกับปัญหาต่างๆ ในระหว่างการเลี้ยงปลา เพิ่มมากขึ้น ด้วยเช่นกัน หนึ่งในปัญหา ที่คนเลี้ยงปลา มักมีคำถาม เสมอๆ คือ ของเสียในบ่อเลี้ยงปลา มาจากที่ไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลกระทบอย่างไรกับปลาที่เลี้ยง ของเสียในบ่อเลี้ยงปลา ส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นจาก สารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน ที่ได้มาจากสิ่งขับถ่ายของปลา และอาหารที่ปลากินเหลือ ครับ ของเสียจะสะสมอยู่ที่บริเวณพื้นก้นบ่อเลี้ยงปลา และเปลี่ยนรูปจากสารปประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน ไปอยู่ในรูปของก๊าซที่เป็นพิษต่อปลา ได้แก่ ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไนไตรท์ ก๊าซมีเทน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือที่เรามักเรียกกันว่าก๊าซไข่เน่า ถ้าในน้ำมีปริมาณแอมโมเนียสูง มากกว่า 1 ppm ปลาจะว่ายน้ำขึ้นมาหายใจ บริเวณผิวน้ำ บริเวณลำตัวปลา หรือครีบปลา จะเป็นรอยแดงครับ เหงือกปลา จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำ เนื่องจากเลือดปลา ไม่ม […]

หัวใจสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคของสุกร

การออกแบบและวางแนวทางปฏิบัติงานในฟาร์ม ที่สอดคล้องกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ คือหัวใจสำคัญของการป้องกันและควบคุม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) หมายถึง ระบบการจัดการ และมาตรการทางกายภาพ ที่ดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมโรค 1. โดยการลดความเสี่ยงของการนำเชื้อโรคเข้ามาสู่ฟาร์ม 2. หรือกระจายของเชื้อโรคภายในและออกจากฟาร์ม 3. รวมถึงการแพร่กระจายของโรคในประชากรสัตว์ หลักการความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม ความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ – การแยกสัตว์ (isolation) – การควบคุมการสัญจร (traffic control) – และสุขอนามัย (sanitation) การแยกสัตว์ คือ การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อม มีรั้วสำหรับป้องกันสัตว์เข้า และออกจากฟาร์ม รวมถึงการเลี้ยงดูที่มีการแยกกลุ่มสัตว์ที่มีอายุต่างกัน การนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงและนำออกพร้อมกันหมด (all-in/all-out) เพื่อให้มีเวลาในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เป็นการตัดวงจรของเชื้อที่จะก่อโรคภายในฟาร์ม การควบคุมการสัญจร ซึ่งครอบคลุมทั้งเส้นทางไปสู่ฟาร์มและภายในฟาร์ม เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม แพร […]

ความชื้นในอากาศสูงที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงไก่

ความชื้น(Humidity) คือ น้ำที่มีสถานะเป็นแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นลอยตัวอยู่ในอากาศปะปนรวมกับแก๊สต่างๆ เช่น  แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น รวมถึงฝุ่นซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งมีอนุภาคขนาดเล็กรวมอยู่ด้วย การวัดค่าปริมาณความชื้นในอากาศสำหรับการเลี้ยงไก่นิยมใช้ค่าความชื้นสัมพัทธ์(Relative humidity)เพื่อบ่งบอกปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่แนะนำสำหรับการเลี้ยงไก่ควรมีค่าอยู่ในช่วง 60–70% ในกรณีที่พื้นที่เลี้ยงไก่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 50% จะส่งผลให้ไก่สูญเสียน้ำออกจากร่างกายผ่านการระเหยของน้ำในระบบทางเดินหายใจไปสู่อากาศ นอกจากนี้ความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำยังส่งผลทำให้ในโรงเรือนมีปริมาณฝุ่นสูงขึ้นจากอากาศมีปริมาณไอน้ำน้อย ในทางตรงกันข้ามเมื่อความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 70% จะส่งผลทำให้ไก่ระบายความร้อนส่วนเกินออกจากร่างกายผ่านการระเหยของน้ำได้ยากขึ้น ทำให้ไก่เกิดภาวะความเครียดจากความร้อน (Heat street) เป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ความชื้นสัมพัทธ์สูงยังเป็นสาเหตุให้สิ่งปูรองเปียกชื้นในการเลี้ยงไก่ […]

โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease)

โรคปากและเท้าเปื่อยเกิดจากอะไร เกิดจากเชื้อไวรัสสกุล Aphthovirus ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ชนิดในประเทศไทย พบ 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดโอ เอ และเอเซียวัน(ชนิดเอเซียวัน พบระบาดครั้งสุดท้ายปี พ.ศ. 2540) เชื้อไวรัสแต่ละชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคปากและเท้าเปื่อยนั้นจะไม่มีภูมิคุ้มกันโรคซึ่งกันและกัน ดังนั้นสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคเฉพาะชนิด O จะสามารถเกิดโรคที่เกิดจากชนิด A และ Asia 1 สัตว์ชนิดใดบ้างที่สามารถติดเชื้อได้ สัตว์กีบคู่ เช่น โค กระบือ สุกร จะแสดงอาการค่อนข้างรุนแรง แพะ แกะ มักไม่ค่อยแสดงอาการแต่จะเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อสู่สัตว์กีบคู่อื่นๆได้ สัตว์ที่ติดเชื้อมีอาการอย่างไร โดยทั่วไปสัตว์ที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยมักมีอัตราการตายที่ต่ำ ยกเว้นในลูกสัตว์ขนาดเล็กที่อาจเสียชีวิตได้ง่าย ในสัตว์ที่ไม่เคยได้รับฉีดวัคซีนมักแสดงอาการรุนแรง ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสุขภาพนานและกระทบต่อผลผลิตภายในฟาร์ม สัตว์บางตัวอาจไม่สามารถกลับมามีผลผลิตได้เหมือนเดิม ในระยะแรก หลังจากได้รับเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย 2 – 8 วัน สัตว์จะมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร พบตุ่มใสที่เยื่อบุภายในช่องปาก ลิ้น เหงือก หรือเพดาน หลังจากนั้น […]