Knowledge ความรู้ทั่วไป

ดูทั้งหมด
การบริหารจัดการหมูขุน

เมื่อคนหันมาเลี้ยงหมูขุนกันเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการหมูขุนก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี เนื่องจากสภาพเศษฐกิจที่ไม่คล่องตัวมากนักในตลาดนี้ อันเนื่องมาจากบางรายยังขาดข้อมูลทางด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นการศึกษาทิศทางแนวโน้มของตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะต้องควบคู่กันเพื่อให้ธุรกิจเลี้ยงหมูขุนได้กำไรและสามารถเติบโตไปได้ไกลอย่างมากที่สุด การบริการจัดการหมูขุนนั้นจะต้องมีการศึกษาทิศทางการเติบโตของตลาดอยู่ตบอดเนื่องจากเป็นธุรกิจที่คนหันมาสนใจกันเยอะ โดยสิ่งที่ต้องทำการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการหมูขุนมีดังนี้ 1. ด้านตลาดหมูขุน เป็นที่ทราบกันว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน และผกผันอยู่ตลอดเวลาอาจมีการแข่งขันกันทั้งรายเล็กและรายใหญ่ หากผู้ที่ทำธุรกิจหมูขุนนี้จะต้องศึกษาความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนัก ลักษณะรูปพรรณของหมูขุนว่ามีขนาดตัวที่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดหมูขุน และเพื่อเป็นสิ่งที่สามารถการันตีได้ว่าหมูขุนที่เลี้ยงทุกตัวมีความอุดมสมบูรณ์ […]

การบริหารจัดการฟาร์มหมู

กิจการฟาร์มหมูนั้นมีการแข่งขันในตลาดอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่รับประทานเนื้อหมูกันอย่างมาก ดังนั้นการจะมีฟาร์มหมูที่ดีมีคุณภาพสามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องกลัวธุรกิจรายใหญ่ ซึ่งการจะมีฟาร์มหมูได้นั้นไม่ใช่เพียงว่ามีเพียงทุนทรัพย์ หรือพื้นที่ แต่จะต้องมี การบริหารจัดการฟาร์มหมู ที่ดีเข้ามาเกี่ยวด้วย เพื่อให้ธุรกิจฟาร์มหมูประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างต้องมีความคิดริเริ่ม มีการวางแผนวัตถุประสงค์ในการจัดทำว่าต้องการจัดทำไปเพื่อสิ่งใด หากได้วัตถุประสงค์ที่แน่ชัดแล้วต่อมาจึงกำหนดเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะให้ธุรกิจของคุณไปในทิศทางไหนภายกี่ปี หรือกี่เดือน เพราะฉะนั้นการคิดริเริ่มนั้นไม่ได้มีแค่อยากจะทำแล้วสิ่งนั้นเลย จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูล และวางแผนให้ดีก่อนจึงสามารถเริ่มทำได้ การบริหารจัดการฟาร์มหมู การบริหารจัดการฟาร์มหมู จะต้องมีการวางแผนมาแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ฟาร์มหมูนั้นมีมาตรฐาน และปลอดภัย เพื่อความไว้วางใจของลูกค้า รงมถึงคนเลี้ยงภายในฟาร์มด้วย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. การวางแผนป้องกันโรคระบาด เพื่อให้ฟาร์มมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความป […]

การบริหารจัดการฟาร์มวัว

ในปัจจุบันคนหันมาทำฟาร์มวัวกันมากขึ้น ซึ่งบางคนนั้นไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มวัวมาก่อน บางคนได้ข้อมูลการเลี้ยงจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง หรือบางคนได้ความรู้มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู้รุ่น ในการทำฟาร์มวัวนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อที่จะสามารถส่งออกวัวที่มีคุณภาพ แข็งแรง เป็นที่ต้องการของตลาดได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการบริหารจัดการฟาร์มวัวให้ได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มวัว การคัดเลือกสายพันธุ์ การจะทำฟาร์มวัวนั้นจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของพันธุ์วัวที่จะเลี้ยง และคัดเลือกสายพันธุ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะเราต้องรู้ก่อนว่าจะเลี้ยงวัวพันธุ์อะไร เลี้ยงเพื่อไปขายที่ไหน ซึ่งวัวที่เป็นที่นิยมกันมากคือ วัวพันธุ์ และ วัวนม วัวพันธุ์ เป็นวัวที่มีหลากหลายสายพันที่เราสามารถเลือกนำมาเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ได้ และแตกแยกแบ่งออกไปให้ได้ฝูงวัวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจุดประสงค์ในการเลี้ยงวัวพันธ์จะมีอยู่ 2 อย่างคือ 1.เลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ สำหรับกระบวนการนี้ส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นไปในทางการพัฒนาสายพันธุกรรมเน้นไปที่เลือด 100% […]

การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา

ในยุคที่ข้าวของราคาแพงประชาชนนั้นต่างมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในอาชีพของตนเอง เฉกเช่นเดียวกับ การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา ที่มีแนวคิดใหม่นำมาผสมผสานให้เกิดการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้การเลี้ยงไก่บนบ่อปลายังสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี และยังสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ และทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ถือว่าเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่และสิ่งนี้เราจึงอยากมาส่งต่อเกร็ดความรู้เล็ก ๆ เกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา การเลือกพันธ์ไก่ไข่และพันธุ์ปลา สำหรับมือใหม่การเลือกสายพันธุ์ไก่ไข่นั้น แนะนำให้เลือกเป็นสายพันธุ์แท้ อย่างเช่น พันธุ์โร๊ดไอแลนด์บาร์พลีมัทร็อค โดยการเลือกซื้อจะต้องหาข้อมูลให้ได้อย่างมากที่สุด และจะต้องเป็นแหล่งซื้อขายที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้เราได้ไก่ตัวที่ดีที่สุดที่จะนำมาเลี้ยงในฟาร์ม และสามารถมีผลผลิตที่ดีออกสู่ตลาดได้ ซึ่งลักษณะการคัดเลือกไก่ไข่นั้นจะต้องเป็นพันธุ์ดีให้ไข่ฟองโต ไข่ดก สีเปลือกตรงตามความต้องการของตลาด หรือจะใช้พันธุ์ไก่ไข่ที่ผลิตเพื่อการค้า มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด และ สำหรับพ […]

โรคของสุกรมีอะไรบ้าง

ในการเลี้ยงสุกรไม่ว่าจะเลี้ยงในครัวเรือนแบบไม่กี่ตัว หรือจะเลี้ยงเป็นฟาร์มสุกร นอกจากวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้สุกรโตตามที่ต้องการแล้ว สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ โรคของสุกร เพราะถึงแม้ในประเทศไทยอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเพื่อขายนั้นเติบโตไปได้ด้วยดี แต่ผู้ที่เลี้ยงสุกร จะต้องประสบกับปัญหากับโรคและพยาธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงสุกร ส่งผลในผลผลิตที่จะได้นั้นเป็นไม่ได้ตามที่วางไว้ เพราะโรคบางโรคส่งผลต่อสุกร บางโรคร้ายแรงจนทำให้สุกรตายกันยกคอกเลยก็มี ดังนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงสุกรเราควรรู้ว่า โรคของสุกรมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้รู้แนวทางป้องกันและแนวทางการรักษา โรคของสุกรมีอะไรบ้าง สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการเลี้ยงสุกร โรคของสุกร สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อทำการเลี้ยงสุกร เพราะโรคเหล่านี้ส่งผลต่อสุกรโดยตรง อาจจะทำให้ผลผลิตนั้นลดลง ด้วยสุกรอาจจะเจริญเติบโตช้า เติบโตไม่เต็มที่ บางรายอาจจะตายก่อนจะที่ส่งขาย ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการเลี้ยงสุกรควรที่จะรู้ว่า โรคของสุกรมีอะไรบ้าง 1.โรคอหิวาต์หมู โรคอหิวาต์หมู เป็นโรคที่พบมากที่สุดและร้ายแรงที่สุด ซึ่งจะเป็นเฉพาะสุกรเท่านั้น ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสช […]

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร มีอะไรบ้าง ?

การเลี้ยงสุกรต้องมีความใส่ใจไม่แพ้การเลี้ยงสัตว์อื่นเนื่องจากจะต้องให้อาหารที่ดีมีโภชนาการแล้ว เรื่องความสะอาด และการปลอดโรคก็สำคัญ ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมแก่การลี้ยงสุกรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกรมีระบบลำเลียงอาหารและไซโล อันดับแรกคือ Bulk Feed Tank ซึ่งข้อดี Bulk Feed Tank ช่วยลดการใช้แรงงานในการขนย้าย ไม่เสียพื้นที่ในการเก็บอาหาร ลดการหกหล่นสูญเสียอาหาร การจัดการทำได้ง่ายขึ้น ลดการปนเปื้อนของอาหารสัตว์ ต้นทุนค่าอาหารลดลง (ค่าถุง) และ Silo ถังขนาดใหญ่ใช้บรรจุวัสดุปริมาณมวล (bulk material) ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เพื่อการเก็บรักษาอาหารหลายชนิด เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นปริมาณมาก มักมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและปลอดภัย ไซโลมี 2 รูปแบบ คือ ไซโลแบบกรวย และไซโลแบบก้นเรียบ ซึ่ง Cumberland ผลิตตั้งแต่ไซโลขนาดเล็กที่ใช้ในฟาร์มไปจนถึงไซโลขนาดใหญ่ ขบวนการผลิตทุกขั้นตอน จัดทำภายในโรงงานเดียวกัน B.INTER SILO SCALE เครื่องตรวจสอบ น้ำหนักอาหารในถังไซโล มีความแม่นยำ สามารถเช็คน้ำหนักได้ทันที และสามารถตรวจสอย้อ […]

คลิปวิดีโอ

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างความสำเร็จของคนทำฟาร์ม

ดูทั้งหมด
วิธีการดูแลไก่ไข่ ให้สุขภาพดี ไข่ดก

จุดเริ่มต้นของฟาร์มไก่ไข่ คือเดิมประกอบธุรกิจรับเจาะน้ำบาดาล ต่อมาญาติได้ชักชวนให้มาทำฟาร์มไก่ไข่ โดยได้รับซื้อฟาร์มต่อจากญาติ โดยเริ่มแรกคุณพ่อจะเป็นคนบริหารจัดการฟาร์ม และภายหลังมาได้ให้เรา ซึ่งเป็นลูกชายเป็นผู้ดูแลและบริหารกิจการฟาร์มไก่ไข่เอง  วิธีการดำเนินธุรกิจ อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ มีการจัดการอย่างไร สิ่งที่ให้ความสำคัญ คือเรื่องการบริหารจัดการฟาร์ม โดยเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพของไก่ไข่ ตั้งแต่รับไก่เข้าฟาร์ม ตลอดจนระบบการเลี้ยง ตั้งแต่การให้อาหาร ให้น้ำ รวมถึงการคัดสรร เวชภัณฑ์และสารเสริมที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้กับไก่ไข่ และเฝ้าสังเกตุสุขภาพของไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์ม เพื่อให้ได้ไข่มีมีคุณภาพตามความต้องการ  เหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และ บริการของเครือเบทาโกร มีความแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปตามท้องตลาดอย่างไร ฟาร์มของเราใช้ อาหารสัตว์เบทาโกร และ วิตามิน เอเด็ค เอ็ม และ ไบโอไลท์ จากเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เหตุผลเพราะว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้ มีฉลากและข้อบ่งใช้ที่ละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด ฟาร์มของเราใช้อาหารสำหรับไก่ไข่แบรนด์เบทาโกรมาโดยตลอด ซึ่งคุณภาพของ […]

โคขุนไทย-วากิว ดีกว่าจริงหรือ

กัปตันฟาร์ม โคขุนไทย-วากิว เป็นฟาร์มโคขุนที่แรกใน จ.สุรินทร์ ที่ได้ทดลองเลี้ยงโคขุน สายพันธุ์ไทย-วากิว และ เลี้ยงเปรียบเทียบระหว่างโคขุนสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เลี้ยง (สายพันธุ์ ชาโลเล่) ก็ได้ผลลัพของเนื้อโคขุนที่ดีกว่า คือ เกรดไขมันแทรกดี เนื้อมีลักษณะนุ่มลิ้น และได้กำไรจากการขายเนื้อสายพันธุ์โคขุนไทย-วากิวมากขึ้นกว่าการเลี้ยงสายพันธุ์เดิม ยังรวมถึงการเลือกใช้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างอาหารโคขุนของแบรนด์เบทาโกรอีกด้วย ทางเบทาโกรส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโค เข้ามาดูแลสุขภาพโค วิธีการให้อาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับช่วงอายุของโคขุน ทำให้อาหารที่เราใช้ตอบโจทย์การเจริญเติบโตของโคภายในฟาร์มของเรามาก มีการแนะนำการใช้ยาเมื่อโคเริ่มมีอาการป่วย ซึ่งเวชภัณฑ์ยาที่ฟาร์มของเราเลือกใช้ก็เป็นของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ซึ่งเป็นของเครือเบทาโกรเช่นกัน เพราะเป็นยาที่ได้มาตรฐาน ทำให้ใช้แล้วได้ผลดีกับโคขุนในฟาร์มของเรา และยังมีตัวแทนจำหน่ายทั้งอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ที่เราสามารถหาซื้อได้ง่าย และ สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เราได้เป็นอย่างดี คือ ร้านสุรินทร์ยาสัตว์ของ […]

สารเสริมเลือกอย่างไร ให้ไก่ไข่มีไข่คุณภาพดีอร่อยถูกใจ

สารเสริมเลือกอย่างไร ให้ไก่ไข่ มีไข่คุณภาพดี อร่อยถูกใจ โดย อภิชาติฟาร์มไข่ไก่ 999 อภิชาติฟาร์มไข่ไก่ ก่อตั้งเมื่อปี 2529 เริ่มเลี้ยงไก่จาก 2,500 ตัว ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 กว่าตัว การจำหน่าย เราก็มีตลาดของเราเอง ประมาณ 5 สาขา และก็มีในส่วนของบริษัทเอกชน อาทิ บริษัทผลิตอาหารญี่ปุ่น, มาร์เก็ต ประมาณ 30 กว่าแห่ง และโรงแรมในเขตพัทยาอีกกว่า 60 โรงแรม ที่รับไข่ของอภิชาติฟาร์มไป ฟาร์มเลือกใช้สินค้าและบริการของเครือเบทาโกรเพราะ ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์ มีวิธีใช้ตามฉลากที่ชัดเจน ที่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของกฏหมายเมื่อเรานำมาใช้ก็ทำให้สุขภาพของแม่ไก่แข็งแรง ไข่ดก ระยะไข่พีคยาวนานขึ้น ช่วยให้สีไข่แดงมีสีแดงขึ้น และเปลือกไข่ไม่แตกง่าย ตรงตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ การบริการทางด้านวิชาการ การจัดการฟาร์ม สูตรอาหาร โดยที่จะมีทีมฝ่ายขาย สัตว์แพทย์ แนะนำดี คือให้คำแนะนำเราตลอด เรามีปัญหาเราโทรไป มีการตอบรับที่รวดเร็วมาก ว่าเราควรทำอย่างไร และถ้าหากเรายังจัดการไม่ได้ เค้าก็จะส่งทีมสัตวแพทย์เข้ามาหารเราเลย คือเราไม่ต้องรอนาน โทรเช้าได้เย็นเลย มันเลิศมาก The Best สุดท้ายนี้การทำฟาร์ […]

ปลาสลิดเลี้ยงง่าย ตัวใหญ่ โตไว กำไรดี

คุณประสงค์ และคุณเรืองรอง จันทร์สอน เจ้าของฟาร์ม ประสงค์ฟาร์ม กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มต้นเลี้ยงปลาสลิดมาหลายสิบปีแล้ว ตอนแรกใช้อาหารปลาทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งเป็นอาหารชนิดจมน้ำ ก็ประสบปัญหา น้ำเสียง่าย ส่งผลทำให้ปลาโตช้า และเกิดโรคกับปลาสลิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อ แก้ปัญหาก็ไม่หายขาด แต่มีน้องๆฝ่ายขายของบริษัทเบทาโกร เข้ามาเสนอให้ลองใช้อาหารของเบทาโกร ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่สนใจ แต่เมื่อปัญหาเพิ่มมากขึ้น ก็มานั่งคิดว่าจะลองเปลี่ยนอาหารที่ใช้อยู่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้อาหารปลาสลิดลอยน้ำของเบทาโกร พอใช้มาระยะเวลาหนึ่ง ด้วยว่า อาหารเป็นชนิดลอยน้ำ จึงทำให้สะดวกในการเช็คปริมาณอาหารที่ให้กับปลาในบ่อได้ ว่าควรให้มากน้อยเพียงใดกับความต้องการของปลาในบ่อ ก็ส่งผลทำให้น้ำไม่เนาเสีย พอน้ำไม่เนาเสียง่ายการเกิดโรคภายในบ่อก็ลดน้อยลง ปลาก็โตง่าย ตัวใหญ่ อัตราการแรกเนื้อ ตอนขายก็ได้ราคาดีขึ้นจากที่เคยผ่านมา รวมถึงทาง เบทาโกร ยังมีคุณหมอด้านสัตว์น้ำ เข้ามาค่อยให้คำปรึกษาเรื่องคุณภาพน้ำ เข้ามาช่วยตรวจน้ำ ตรวจสุขภาพของปลา และปรับสูตรการให้อาหาร และปัญหาเวลาเกิดโรคระบาด […]

ปลาสลิดสุขภาพดี เริ่มจากอะไร

คุณเรวัฒน์ ศิริสาคร เจ้าของฟาร์ม เรวัฒน์ฟาร์ม กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จุดเริ่มต้นของความสนใจที่จะใช้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร เนื่องจากปลาสลิดที่เลี้ยงอยู่ประสบปัญหาเป็นโรคตายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ทางฟาร์มก็ได้ใช้ยาในการรักษาแล้ว ซึ่งยาที่ใช้ก็จะเป็นยาทั่วไปที่มีจำหนายตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แต่ปรากฏดว่า โรคที่ปลาเป็นอยู่ไม่หายขาด ยังคงกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆ แต่ทางเราก็เป็นสมาชิกกลุ่มผุ้เลี้ยงปลาสลิด พอถึงเวลาเข้าไปประชุมร่วมของกลุ่ม ก็มีเจ้าของฟาร์มอื่นๆ แนะนำให้ลองใช้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร ทางฟาร์มเลยนำมาใช้ตามคำแนะนำ ผลปรากฎว่า ปลาที่เป็นโรคอยู่ เริ่มลดปริมาณการตายลง และ เริ่มตอบสนองกับการใช้ยามาก ทำให้ปลากลับมาสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ การเจริญเติบโต ไม่หยุดชะงักจากการเป็นโรค และทางเบทาโกรยังส่งทีมคุณหมอค่อยเข้ามาดูแล และ แนะนำวิธีการใช้ยาให้กับฟาร์มของเราอย่างละเอียด ทางฟาร์มรู้สึกประทับใจกับการใช้เวชภัณฑ์ของเครือเบทาโกรมาก คุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด มีฉลากและวิ […]

แนวทางป้องกันและควบคุมโรค

ดูทั้งหมด
10 สัญญาณอันตราย ที่จะทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำเกิดความสูญเสีย

เกษตรเลี้ยงปลาแบบมืออาชีพ ควรสังเกตอาการของปลาและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในบ่อ เพื่อจับสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเริ่มเกิดปัญหาขึ้นกับการเลี้ยงแล้ว และวางแผนจัดการแก้ไข อย่ารอจนเกิดปัญหาบานปลาย ปลาตายมาก ป่วยหนัก เพราะหากจัดการปัญหาล่าช้า กว่าจะรู้ แก้ปัญหาได้ ผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายหรือทำให้ค่าประสิทธิภาพการผลิตตกต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นเราควรเรียนรู้เพื่อสังเกตสัญญาณอัตรายกันว่ามีสิ่งใดบ้าง และต้องป้องกัน/แก้ไขอย่างไรให้ทันก่อนสายเกินไป ปลาขาดอากาศ ลอยหัวตอนเช้ามืด ปลาลอยหัวหุบอากาศ ในตอนบ่าย สีน้ำเขียวเข้ม สีน้ำตาล มีซากแพลงก์ตอนตายลอยที่ผิวน้ำมาก สัตว์น้ำกินอาหารลดลงผิดปกติ น้ำมีค่าความเป็นด่างสูงมากๆ (pH สูงจัด) พบปลาตายพร้อมกันจำนวนมาก น้ำในบ่อเลี้ยงมีสีดำ มีกลิ่นเหม็น น้ำมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ปลาตายเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน 32 องศา น้ำมีปริมาณไนไตรท์เป็นพิษ 1.ปลาขาดอากาศ ลอยหัวตอนเช้ามืด มักพบปลาลอยหุบอากาศที่ผิวน้ำจำนวนมาก หรือพบปลารวมกันมากบริเวณทางน้ำเข้าบ่อ แสดงว่าคุณภาพน้ำมีค่าออกซิเจนอยู่ในระดับที่ต่ำ สาเหตุ ระดับออกซิเจนที่ละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำ 0-1ppm\ ปริมาณ […]

ความสำคัญของการพัฒนากระเพาะรูเมน และการหย่านม

การพัฒนาของกระเพาะรูเมน (Rumen) ในลูกโคก่อนหย่านมนั้นเริ่มต้นด้วยการได้รับอาหารข้นแรกเริ่ม (Starter) ที่ดีรวมทั้งการได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่จะช่วยย่อยทำให้เกิดการผลิตของกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid) ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพาพิล่าร์ (Papillae) ที่ช่วยในการดูดซึมสารอาหารในกระเพาะรูเมน (Rumen) โดยเฉพาะกลุ่มของกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid) คือ อะซิเตต (Acetate) โพรพิโอเนต (Propionate) บิวทิเรต (Butyrate) โดยที่โพรพิโอเนต (Propionate) บิวทิเรต (Butyrate) ได้รับจากการหมักย่อยแป้งและน้ำตาล ส่วนอะซิเตต (Acetate) ได้จากการหมักย่อยของเยื่อใย (Fiber) หรือ เซลลูโลส ซึ่งกลุ่มของกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid) มีฤทธิ์ในการกระตุ้นต่อพาพิล่าร์ (Papillae) ให้เกิดการพัฒนาหน้าที่ในการดูดซึมภายในกระเพาะรูเมน (Rumen) โดยเกิดจากการกระตุ้นจาก บิวทิเรต (Butyrate) โพรพิโอเนต (Propionate) อะซิเตต (Acetate) จากมากไปหาน้อยตามลำดับ ฉะนั้นการหมักย่อยของคาร์โบไฮเดรตจึงเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกระเพาะและการพัฒนาข […]

การบริหารจัดการวัคซีนละลายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไก่

การให้วัคซีนโดยวิธีการละลายน้ำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการให้วัคซีน เนื่องจากไม่ต้องจับตัวไก่จึงทำให้ไก่เกิดความเครียดจากการให้วัคซีนน้อย ลดการใช้แรงงานคน อีกทั้งวัคซีนที่ให้โดยวิธีการละลายน้ำทั้งหมดเป็นวัคซีนเชื้อเป็น ดังนั้นแม้วิธีการให้วัคซีนจะง่ายแต่ก็มีหลาย ๆ รายละเอียดที่ต้องให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การให้วัคซีนโดยวิธีการละลายน้ำแต่ละครั้งนั้นมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บวัคซีน การขนส่งวัคซีนไปใช้งาน คุณภาพน้ำที่นำมาใช้ในการละลายวัคซีน วิธีการให้วัคซีนแบบละลายน้ำ การเตรียมอุปกรณ์ให้น้ำ การกระตุ้นให้ไก่กินวัคซีน การตรวจสอบการได้รับวัคซีน การจัดเก็บวัคซีน เนื่องจากวัคซีนเชื้อเป็นคือเชื้อที่ถูกทำให้อ่อนกำลังลงและมีความไวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกมาก ดังนั้นจึงต้องคำนึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ อุณหภูมิจัดเก็บ : เก็บรักษาวัคซีนตามที่ผู้ผลิตวัคซีนแนะนำ ซึ่งปกติจะจัดเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 – 8OC ไม่เก็บวัคซีนในช่องแช่แข็ง ตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีนควรแยกออกต่างหากโดยไม่ใช้ร่วมกันกับการเก็บอาหารและเครื่องดื่มเพราะจะเป็นเหตุให้มีการเปิด-ปิดตู้เย็นบ่อย ๆ อันจะทำให้อุณหภูมิในการจัดเก็บไม่คงที […]

การจัดการดูแลไก่เนื้อช่วง 7 วันแรก

การจัดการดูแลไก่เนื้อช่วงสัปดาห์แรกเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นช่วงที่อวัยวะต่างๆกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารและระบบภูมิคุ้มในร่างกาย เพื่อให้ไก่เนื้อเติบโตมีสุขภาพแข็งแรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ ผู้เลี้ยงจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 1.การเตรียมโรงเรือน สำหรับวงรอบการผลิตใหม่ เมื่อจับไก่ออกหมดฟาร์ม ผู้เลี้ยงจะล้าง ทำความสะอาด และพ่นฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์ ต่างๆเช่น ถาดอาหาร อุปกรณ์ให้น้ำ ฝ้า เพดาน ม่าน หลังจากเสร็จเรียบร้อยฟาร์มควรพักโรงเรือน อย่างน้อย 14 วัน  เพื่อตัดวงจรการติดต่อของโรคบางชนิด ก่อนลงไก่ในรุ่นถัดไป 2.วันแรกที่ไก่มาถึงฟาร์ม ควรสุ่มชั่งน้ำหนัก 1-2 % ของฝูง และตรวจสอบคุณภาพลูกไก่ด้วยการสังเกตลักษณะภายนอก ลูกไก่ที่มีคุณภาพดีจะต้องมีลักษณะดังนี้ ขนแห้งฟู นัยน์ตากลมสดใส สดใสตื่นตัวตลอดเวลา สะดือแห้งปิดสนิท ขาและแข้งสีสดใสเป็นมันวาว ขาและเข่าไม่มีลักษณะแดงช้ำ จะต้องไม่มีลักษณะผิดปกติ เช่น ขาโก่งบิดงอ คอบิดและจะงอยปากบิดไขว้ เป็นต้น 3.การรับลูกไก่ และการจัดการช่วงกกไก่ อุณหภูมิ เตรียมอุณหภูมิโรงเรือนและวัสดุรองพื้นให้เหมาะสม เนื่องจากลูก […]

3 หลักการความปลอดทางชีวภาพ เพื่อฟาร์มสัตว์ปีกคุณภาพ

3 หลักการความปลอดทางชีวภาพ เพื่อฟาร์มสัตว์ปีกคุณภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) คือระบบการจัดการและมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค โดยการลดความเสี่ยงของการนำเชื้อโรคเข้าและออกจากฟาร์มรวมไปถึงลดการกระจายของเชื้อโรคภายในฟาร์มด้วย โดยมีหลักการ 3 ข้อดังนี้ การแยกสัตว์ (Isolation) คือ การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น ที่ตั้งฟาร์มควรอยู่ห่างจากโรงชำแหละสัตว์ปีกหรือตลาดค้าสัตว์ปีกอย่างเหมาะสม มีรั้วสำหรับป้องกันสัตว์ มีการเลี้ยงที่แยกกลุ่มสัตว์ที่มีอายุต่างกัน มีการนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงและนำออกพร้อมกันหมด (all-in/all-out) เพื่อให้มีเวลาในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เป็นการตัดวงจรของเชื้อที่จะก่อโรค เป็นต้น การควบคุมการสัญจร (Traffic control) คือ การกำหนดและควบคุมการสัญจรภายในฟาร์มทั้งรถและคน รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบ่งเขตเลี้ยงสัตว์-ไม่เลี้ยงสัตว์ชัดเจน การจำกัดบุคคลเข้าออก กำหนดเส้นทางเดินของบุคคลและยานพาหนะในฟาร์มให้เหมาะสม เป็นต้น สุขอนามัย (Sanitation) คือ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ โรงเรือน บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ ที่จะเข้ามาในฟาร์มและออกนอกฟาร์ม ลักษณะเฉพา […]

โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease) 

1.โรคปากและเท้าเปื่อยเกิดจากอะไร เกิดจากเชื้อไวรัสสกุล Aphthovirus ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ชนิดในประเทศไทย พบ 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดโอ เอ และเอเซียวัน(ชนิดเอเซียวัน พบระบาดครั้งสุดท้ายปี พ.ศ. 2540)  เชื้อไวรัสแต่ละชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคปากและเท้าเปื่อยนั้นจะไม่มีภูมิคุ้มกันโรคซึ่งกันและกัน ดังนั้นสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคเฉพาะชนิด O จะสามารถเกิดโรคที่เกิดจากชนิด A และ Asia 1  2.สัตว์ชนิดใดบ้างที่สามารถติดเชื้อได้ สัตว์กีบคู่ เช่น   โค กระบือ สุกร จะแสดงอาการค่อนข้างรุนแรง   แพะ แกะ มักไม่ค่อยแสดงอาการแต่จะเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อสู่สัตว์กีบคู่อื่นๆได้  3.สัตว์ที่ติดเชื้อมีอาการอย่างไร โดยทั่วไปสัตว์ที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยมักมีอัตราการตายที่ต่ำ ยกเว้นในลูกสัตว์ขนาดเล็กที่อาจเสียชีวิตได้ง่าย ในสัตว์ที่ไม่เคยได้รับฉีดวัคซีนมักแสดงอาการรุนแรง ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสุขภาพนานและกระทบต่อผลผลิตภายในฟาร์ม สัตว์บางตัวอาจไม่สามารถกลับมามีผลผลิตได้เหมือนเดิม  ในระยะแรก หลังจากได้รับเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย 2 – 8 วัน สัตว์จะมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร พบตุ่มใสที่เยื่อบุภายในช่องปาก ลิ้น เหงือก หรือเพด […]