กรกฎาคม 14, 2022

แนะนำชาวเกษตรกรสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร

Knowledge ความรู้ทั่วไป

ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการสร้างโรงเรือนสุกรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการสร้างที่อยู่สำหรับสุกรกัน โดยจะมีการอธิบายข้อมูลที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้ทันที โดยเฉพาะเหล่าเกษตรกรมือใหม่ทั้งหลาย จะได้นำข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ไปเสริมเพิ่มเติมไอเดียในการสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร ในแบบของตัวเองกัน

Betagro-3

ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร ต้องมีองค์ประกอบเพื่อการอยู่อาศัยที่ดี

ก่อนอื่นขอแนะนำหลักการพื้นฐานก่อนที่คุณจะสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร นั้นให้คุณศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้เสียก่อนว่า มีพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการสร้างโรงเรือนหรือไม่

 • การเลือกทำเลที่อยู่อาศัย จะต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชนหรือหมู่บ้าน ไม่ทำให้เกิดกลิ่นเกิดเสียงที่รบกวนผู้อื่น
 • พื้นที่ควรอยู่ในที่สูง เพราะในยามที่ฝนตกจะต้องไม่มีการน้ำท่วมไปที่โรงเรือนเด็ดขาด เนื่องจากว่าอาจจะทำให้หมูนั้นเสียชีวิตหรือเกิดความหมักหมมความสกปรก
 • ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร จะต้องมีหลังคา เพื่อปกป้องสุกรจากความร้อนของแสงอาทิตย์หรือมีการสร้างโรงเรือนอยู่ใต้ร่มไม้อีกทีหนึ่ง
 • ต้องตั้งห่างจากที่อยู่อาศัย จากที่อยู่อาศัยของคุณเองและจากที่อยู่อาศัยของผู้อื่น และจะต้องตั้ง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร อยู่ใต้ลม ประมาณ 8-10 เมตร
 • ในกรณีที่ต้องการจัดตั้งฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ พื้นที่ที่เลือกจะต้องเชื่อมต่อกับถนนได้ตลอดทั้งปี เพื่อในการเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวก ใช้ในการขนหมูหรือการเดินทางของคนงานต่าง ๆ
 • มีพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการกำจัดมูลสัตว์ เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำและไฟฟ้าที่เชื่อถือได้
 • ต้องมีการวางแผนการก่อสร้างโรงเรือนสุกรที่ดี

ข้อสำคัญเกี่ยวกับ ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร มีดังนี้…

โดยองค์ประกอบในการสร้างโรงเรือนที่สำคัญควรมีดังนี้…

 • สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดระบบโรงเรือนเริ่มต้น พื้นที่ของโรงเรือนขั้นต่ำจะต้องมีขนาด 3 x 3 ม.
 • พื้นของโรงเรือนต้องสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ 60 ซม.
 • แผ่นที่พื้นควรมีช่องว่างระหว่างประมาณ 2 ซม.
 • หลังคาต้องกันฝนได้ 100 %
 • ด้านสูงของหลังคาควรหันไปทางทิศที่ดวงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาในโรงเรือนได้เล็กน้อย แต่ต้องมีร่มเงาในบางส่วนของโรงเรือนเสมอ แสงอาทิตย์จะทำให้หมูรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกทั้งยังช่วยสอดส่องฆ่าเชื้อโรคบางส่วนในโรงเรือน ส่วนร่มเงาก็จะทำให้หมูนั้นได้หลบร้อน
 • โรงเรือนต้องสร้างให้แข็งแรง

คุณสามารถซื้อหาวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการสร้างโรงเรือนได้จากแหล่งใกล้บ้าน

สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร

คุณควรคำนึงถึงองค์ประกอบเหล่านี้ก่อนที่จะสร้างโรงเรือนเพื่อการวางแผนในการสร้างที่มีคุณภาพ

 • โรงเรือนควรจะสบายสำหรับหมู ต้องมีการระบายอากาศที่ดีและร่มเงาเพียงพอ, ไม่ร้อนเกินไป, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีลมกระโชกแรงและไม่ชื้น เพราะความชื้นนอกจากจะทำให้หมูป่วยได้แล้ว ก็ยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคชั้นดี
 • ควรสร้างโรงเรือนโดยมีแกนยาวในทิศทางตะวันออก-ตะวันตก ทั้งนี้เพื่อป้องกันแสงแดดและฝน
 • ภายในโรงเรือนสุกรจะต้องแบ่งออกเป็นคอกต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสำหรับแต่ละขั้นตอนของวงจรการผลิต จำนวนและขนาดของคอกขึ้นอยู่กับจำนวนสุกรที่คุณต้องการเพาะเลี้ยง
 • วางแผนขั้นตอนก่อนก่อสร้างให้ดี เพราะว่าการสร้างโรงเรือนนั้นคุณก็จะต้องมีการลงทุน ถ้าคุณไม่วางแผนให้ดีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ก็อาจจะไม่มีคุณภาพ หรือถ้าคุณไม่ได้วางแผนให้รัดกุม ก็อาจจะใช้งบประมาณที่บานปลาย เพราะอย่าลืมว่าคุณจะต้องลงทุนในส่วนของการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูมาอีก

โดยทั่วไปแล้วมี ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร 3 ประเภท ได้แก่…

เพื่อที่จะทำให้คุณนั้นได้เห็นภาพของระบบโรงเรือนชัดขึ้นเราจึงจะมายกตัวอย่างฟาร์ม 3 ประเภทที่ได้รับความนิยมกัน

 • หมูขุน5 – 1.0 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว ต้องสร้างแบบพื้นเรียบและแข็งส่วนใหญ่มักทำจากซีเมนต์ แต่ต้องขัดเพื่อไม่ให้ลื่นไถล หรือทำจากดินแข็ง พื้นควรลาดไปทางด้านหลังเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด
 • แม่สุกรตั้งครรภ์5 – 2.0 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว แม่สุกรตั้งครรภ์ต้องการสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ดังนั้นบางครั้งแม่สุกรก็จะนิยมใช้คอกส่วนตัว ในสภาพอากาศร้อน แม่สุกรที่ตั้งครรภ์จะถูกเลี้ยงเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 2 – 3 ตัว
 • แม่สุกรให้นม 4 – 6 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว แม่สุกรต้องการสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ดังนั้นจึงใช้ปากกาแต่ละด้าม ควรมีการจัดเตรียมความร้อนและความเย็นให้เป็นอย่างดี
 • ลูกสุกรหย่านม3 – 0.5 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว ต้องการสร้างพื้นเรียบและแข็งมักทำจากซีเมนต์ แต่ต้องขัดเงาเพื่อไม่ให้ลื่น หรือทำจากดินแข็ง พื้นควรลาดไปทางด้านหลังเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด
 • หมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 6 – 8 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้หมูหลุดออกจากคอก ดังนั้นจึงต้องการพื้นที่ที่สูงและแข็งแรง

และนี่ก็คือคำแนะนำเกี่ยวกับ ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังริเริ่มและจะหาไอเดียเพาะพันธุ์หมูเพื่อขุนออกขาย แนะนำให้ลองนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์กันดูใช้วัสดุที่อาจจะหาได้ในท้องถิ่นเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดภาระในการขนย้ายต่าง ๆ และนอกจากการศึกษาในเรื่องของระบบโรงเรือนแล้วก็แนะนำให้คุณศึกษาในเรื่องของอาหารหมูหรือพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูก่อนที่จะลงทุนจริง

สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดระบบโรงเรือนเริ่มต้น พื้นที่ของโรงเรือนขั้นต่ำจะต้องมีขนาด 3 x 3 ม. ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร หลังคาต้องกันฝนได้ 100 %