กันยายน 9, 2022

ฟาร์มที่มีปัญหาไขมันต่ำมีสาเหตุมาจากอะไร

แนวทางป้องกันและควบคุมโรค

การปรับปรุงของแข็งไม่รวมไขมัน(SNF)และไขมัน(FAT)ในน้ำนมโค ก่อนอื่นเลยในเนื้อนมรวม(Total Solid) จะประกอบไปด้วย ไขมัน โปรตีน และ แลคโตส

ไขมัน(FAT)

  • ในส่วนของไขมัน หรือ FAT ฟาร์มที่มีปัญหาไขมันต่ำมีสาเหตุมาจาก ในเรื่องของอาหารหยาบ แม่โคได้รับอาหารหยาบไม่เพียงพอ รวมไปถึงการให้อาหารหยาบเยอะแต่โคกินไม่หมด

วิธีการแก้ไข

  • คือ เพิ่มหญ้าสด ฟาง ต้นข้าวโพดสด หญ้าหมัก เป็นต้น และอาหารหยาบควรมีความยาวมากกว่า 2 เซนติเมตร เพื่อกระตุ้นการเคี้ยวเอื้อง

ของแข็งไม่รวมไขมัน(SNF) จะประกอบไปด้วย โปรตีนและแลคโตส

โปรตีน

  • ในส่วนของโปรตีน ฟาร์มที่มีปัญหาโปรตีนต่ำมีสาเหตุมาจาก ในเรื่องการให้อาหารข้นที่ไม่เหมาะสมในช่วงการให้น้ำนมในแต่ละระยะปริมาณอาหารข้นที่ให้ไป อาจมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

วิธีการแก้ไข

  • ควรเลือกอาหารข้นที่มีเปอร์เซนต์โปรตีนให้สอดคล้องในการรีดนมแต่ละระยะ เช่น โคให้นมมากควรมีเปอร์เซ็นต์ อาหารข้น 18-22 เปอร์เซ็นต์ โคให้นมกลางควรมีเปอร์เซ็นต์ 18 เปอร์เซ็นต์  โคให้นมน้อยควรมีเปอร์เซ็นต์ 16 เปอร์เซ็นต์ และในแต่ละระยะการให้นมควรให้อาหารข้นประมาณ ½ ของปริมาณน้ำนม

แลคโตส

  • ฟาร์มที่มีปัญหาแลคโตสต่ำให้เสริมอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ มันเส้นหรือมันอัดเม็ด,ข้าวโพด,ข้าวฟาง,ปลายข้าว,รำละเอียด,รำข้าวสาลี,กากน้ำตาล เป็นต้น

สุดท้ายการให้ความสำคัญในการให้อาหารโค ถือเป็นหัวใจในการทำฟาร์มโคนมในยุคปัจจุบันที่จะช่วยให้ฟาร์มโคนมอยู่ได้อย่างยังยืน