กรกฎาคม 14, 2022

SmartFarm คืออะไร บทความนี้เจาะลึกเกี่ยวกับปศุสัตว์

Knowledge ความรู้ทั่วไป

SmartFarm คืออะไร? สิ่งนี้คือแนวคิดที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับแนวทางปฏิบัติทางการเกษตร เป็นการยกระดับการปฏิบัติทางการเกษตรแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ในอดีตการทำฟาร์มเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมาก อีกทั้งยังเป็นงานที่ซ้ำซากจำเจ แต่ด้วยระบบ SmartFarm เกษตรกรสามารถมอบหมายงานที่เน้นแรงงานเหล่านี้ให้กับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โซลูชันนี้มีความสามารถในการทำงานตั้งแต่การเพาะเมล็ดและการรดน้ำ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการคัดแยก การใช้เทคโนโลยีนี้จะส่งผลทำให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

Betagro 6

SmartFarm คืออะไร ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลเข้ามาช่วย

SmartFarm คืออะไร? คือการทำฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เข้ามาร่วมด้วย เช่น การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และอื่น ๆ การทำฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะมีเป้าหมายเพื่อให้ฟาร์มมีผลผลิต, มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ระบบติดตามและวิเคราะห์สัตว์แต่ละตัว ซึ่งเรียกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ PLF มีการใช้เครื่องมือและเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพหลักของปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง และอัตโนมัติ ใช้ติดตามสุขภาพสัตว์, ผลผลิต และลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม

การทำฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ SmartFarm Livestock

SmartFarm คืออะไร นำมาใช้กับการทำการทำฟาร์มปศุสัตว์ได้หรือไม่? คำตอบคือได้แน่นอนตั้งแต่การผลิต, โภชนาการ และการจัดการของเสียที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ที่เพิ่มขึ้น โดยความต้องการเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 4 เท่าจาก 80 เป็นมากกว่า 300 ล้านตันระหว่างปี 2506 ถึงปัจจุบัน
และภาคปศุสัตว์ได้ใช้พื้นที่เพาะปลูกไปแล้ว 1 ใน 3 ของโลกและ 8% ของน้ำจืดที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังมีส่วนต่อการตัดไม้ทำลายป่าและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และมีส่วนทำให้เกิดการปล่อย CO2 ทั่วโลก 15% และจากการที่จำนวนประชากรและรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการเนื้อสัตว์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้อย่างยั่งยืนโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงมีการผลักดันการทำฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ SmartFarm Livestock

การบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วโลกก็เพิ่มขึ้น จึงถือกำเนิด Smart Farm

จากการที่การบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากประเทศต่าง ๆ เช่น…จีนและอินเดีย การบริโภคเนื้อสัตว์และอาหารทะเลจะเพิ่มขึ้น 78% ในเอเชียภายในปี 2593 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว โดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินงานแบบครอบคลุม ไม่ได้ช่วยทำให้ภาคการเกษตรหรือการปศุสัตว์ดีเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่นำมาปรับใช้ได้กับทุกแบบ

  • การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล ทำให้จัดเก็บข้อมูลของสัตว์ ระยะเวลาการเติบโต และข้อมูลรายละเอียดของสัตว์แต่ละตัวได้ดีขึ้น
  • ลดการปล่อยของเสียของปศุสัตว์ เพราะว่าจะมีการนำระบบจัดการมูลสัตว์ให้กลายเป็นระบบครบวงจร
  • การปรับปรุงการจัดการของเสีย เช่นน้ำที่ใช้ในการชำระล้างฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ สามารถนำกรองและนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

SmartFarm คืออะไร แปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล

สิ่งที่วัดได้จะได้รับการจัดการ นำข้อมูลมาเพิ่มคุณภาพและจัดการปริมาณของข้อมูลในระบบปศุสัตว์ เช่น มีการติดแท็กหูหรือปลอกคอเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของปศุสัตว์ในภาคสนาม หรือการติดตั้งเซนเซอร์ในสายการผลิตรีดนมวัว ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติรีดนมวัวเอง และหลังจากที่รีดนมแล้วก็มีการกักเก็บข้อมูลทันทีเช่นรีดไปแล้วกี่ขวด รีดกับแม่วัวตัวไหนและได้น้ำนมปริมาณเท่าไหร่ต่อวัว 1 ตัว

ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณควรทราบ

เราขอแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวกับ SmartFarm คืออะไร ให้คุณได้ทราบกันอีกสักนิด เพื่อที่คุณจะได้ทึ่งกับการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานในชีวิตจริง

  • การควบคุมวัชพืช สามารถควบคุมวัชพืชในการทำฟาร์มได้ ยกตัวอย่างเช่น ระบบการนำสัตว์เลี้ยงในฟาร์มมาช่วยในการจัดการกับวัชพืชโดยเฉพาะ
  • การเลี้ยงสัตว์และพืชไร่ ใช้ในการวางแผนพื้นที่สำหรับการปลูก
  • การควบคุมแมลงและโรค ใช้ในการตรวจสอบได้ทันทีว่าสัตว์ตัวไหนกำลังป่วยอยู่ หรือว่าพืชพันธุ์ไหนกำลังติดโรคทำให้สามารถแยกออกมาจากพืชหรือสัตว์ตัวอื่น ๆ ได้ทันที
  • การเตรียมที่ดินสำหรับการเพาะปลูก สัตว์เลี้ยงในฟาร์มอย่างเช่น สุกรสามารถไถที่ดินที่ขรุขระได้ ช่วยลดต้นทุนการไถพรวนและการควบคุมวัชพืช
  • การจัดเก็บน้ำในดิน ทำให้มีความจุน้ำในดินมากขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเติมอากาศทางชีวภาพและการเพิ่มขึ้นของระดับอินทรียวัตถุ
  • การจัดหาพลังงาน สิ่งขับถ่ายเป็นพื้นฐานสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพและพลังงานสำหรับใช้ในครัวเรือน เชื้อเพลิงในรูปของก๊าซชีวภาพหรือมูลสัตว์สามารถทดแทนถ่านและไม้ได้

จากการที่คุณได้อ่านบทความนี้มาถึงบทสรุปคุณคงจะได้คำตอบแล้วว่า SmartFarm คืออะไร และไม่ได้นำไปใช้จัดการกับปศุสัตว์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปปรับใช้กับภาคการเกษตรการปลูกผลไม้การทำนาได้แบบครบวงจรอีกด้วย ซึ่งจะทำให้วิถีชีวิตเกษตรชาวไทยของเปลี่ยนไปแน่นอน และจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะมีตัวช่วยที่มีความอัจฉริยะเหล่านี้ ช่วยลดกำลังคนช่วยลดกำลังงานสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

SmartFarm คืออะไร นำมาใช้กับการทำการทำฟาร์มปศุสัตว์ได้หรือไม่? คำตอบคือได้แน่นอนตั้งแต่ การผลิต, โภชนาการ และการจัดการของเสียที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ที่เพิ่มขึ้น