สิงหาคม 3, 2021

เครือเบทาโกร ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

Betagro

เครือเบทาโกร มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – เครือเบทาโกร ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย  มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงในราคาที่เป็นธรรมสู่ผู้บริโภค ภายใต้การดำเนินธุรกิจรูปแบบ Creating Shared Value หรือ CSV มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เพื่อธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เปิดเผยว่า “เครือเบทาโกร ดำเนินธุรกิจด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการช่วยให้ประชาชนและชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งวันนี้ ทุกผลิตภัณฑ์จากเครือเบทาโกรนอกจากคุณภาพและปลอดภัยแล้ว เรายังผสานหลักความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าสู่กระบวนการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด CSV ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม  เพื่อให้ธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

การดำเนินธุรกิจในรูปแบบ CSV ของเครือเบทาโกร คือการนำศักยภาพขององค์กรในด้านองค์ความรู้  ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญของธุรกิจ มาร่วมพัฒนาและสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่ เกษตรกร คู่ค้า ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มุ่งหวังให้ธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกัน อย่างกรณีตัวอย่าง “ธุรกิจไก่ไข่” เบทาโกรดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านระบบการเลี้ยง การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ชั้นดีที่ให้ผลผลิตตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงการให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงโครงการจ้างเลี้ยงไก่รุ่น และโครงการประกันราคาไก่ไข่ ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้แก่คนในพื้นที่หรือชุมชนรอบข้าง ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหาร เครือเบทาโกรพร้อมสนับสนุนด้วยวัตถุดิบคุณภาพ และนวัตกรรมอาหารต่าง ๆ  ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจร้านอาหาร ตั้งแต่การร่วมพัฒนาสูตร แนะนำกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  และการควบคุมต้นทุน เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน และส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภควงกว้างมากขึ้น

“ทั้งหมดนี้ นับเป็นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้ทุกฝ่ายร่วมกันตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารอย่างแท้จริง ที่จะนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ พร้อมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกคน” นายวสิษฐ กล่าวปิดท้าย

บทความน่าสนใจ

Animal HealthBetagro ร่วมแสดงบูธงานสัมมนา “หลังเว้นวรรค เตรียมความพร้อมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรค ASF”

เครือเบทาโกร กลุ่มธุรกิจเกษตร ร่วมแสดงบูธ ในงานสัมมนา “หลังเว้นวรรค เตรียมความพร้อมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรค ASF” ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต 7 และสมาคมผู้เลี้ยงสุกร เขต 7 ภายใต้คอนเซ็ป Betagro Agro Solution ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรครบวงจร √ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับสัตว์ที่ดี √ เบทาโกร อาหารสัตว์คุณภาพที่ดี √ ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ห้องปฎิบัติการมาตรฐานครบวงจร √ บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี อุปกรณ์ฟาร์มครบวงจร #ที่เดียวครบจบทุกเรื่องฟาร์ม #BetagroAgroSolution

Feedประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการสุกร

ในเดือน กันยายนที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการวิชาการสุกร กลุ่มธุรกิจเกษตร เครือเบทาโกร จัดงานสัมมนาให้ความรู้กับกลุ่มผุ้เลี้ยงสุกร ทั้ง 3 เขต ตะวันตก ตะวันออก และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้องสัมมนาเรื่อง “3 กลยุทธ์การเลี้ยงสุกรยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ภายใต้ Betagro Agro Solution ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรครบวงจร โดยมีเนื้อหาสัมมนาดังนี้ √ กลยุทธ์การเลี้ยงสุกรยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน √ พันธุ์แท้ไม่มี หาพันธุ์ดีๆๆ มาจากไหน √ แนวทางในการจัดการโภชนาการในสถานการณ์วัตถุดิบมีราคาแพง √การจัดการสุขภาพระดับฝูง หลังวิกฤติ ASF #ที่เดียวครบจบทุกเรื่องฟาร์ม

Animal Healthเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติ

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด โดย ภก.กัณฑ์เอนก แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงงาน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม กับนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงาน วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ และรางวัลที่ 2 ได้แก่สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ระดับยอดเยี่ยม ปีที่ 1 กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ