Products

อาหารเป็ดไข่ 945

อาหารเป็ดไข่ คัดสรรวัตถุดิบ เพื่อให้ไข่ฟองใหญ่ เปลือกไข่หนา และสีไข่เบอร์ 15 ที่เป็นที่ต้องการของตลาด

อาหารไก่พื้นเมือง BA915

อาหารไก่พื้นเมือง อัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนะ เติบโตดี เหมาะสมกับทั้งไก่พื้นเมือง ไก่สามสาย

อาหารไก่พื้นเมือง 215

อาหารไก่พื้นเมือง อัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนะ เติบโตดี เหมาะสมกับทั้งไก่พื้นเมือง ไก่สามสาย

อาหารสูตรพิเศษ 204

อาหารสูตรพิเศษ เพื่อให้ไก่เนื้อ มีอัตราการแลกเนื้อที่ดี และระยะเวลาสั้นลง และเพื่อให้ไก่เนื้อโตให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานของสายพันธุ์