Products

อาหารโคเนื้อ 009

อาหารโคเนื้อ ขนาดเม็ดเล็ก ประมาณ 4 มม. อัดเม็ดแน่น แข็ง มีกลิ่นหอม ทำให้สามารถช่วยกระตุ้นการกินของโค และสามารถใช้เสริมทดแทน ในกรณีที่ขาดแคลนอาหารหยาบหรือใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ำ

อาหารโคเนื้อ 5509

อาหารโคเนื้อ คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบ กระตุ้นการกินของโค เร่งโต เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ให้โคมีหุ่นสวย น้ำหนักดี

อาหารโคเนื้อ 909

อาหารโคเนื้อ คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบ กระตุ้นการกินของโค เร่งโต เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ให้โคมีหุ่นสวย น้ำหนักดี

อาหารโคนม 004

อาหารโคนม คุณค่าทางโภชนะสูง เพิ่มผลผลิตและคุณภาพน้ำนม ยังมีหลากหลายสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงการให้นมของโค เพื่อประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำสุด