มกราคม 19, 2022

งานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2565

Feed

ในวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสากรรม เครือเบทาโกร ได้เข้าร่วมออกบูธในงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565 สถานที่จัดงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภายในบูธเครือเบทาโกร มีสาระความรู้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการมากมาย ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย เติบโตไปด้วยกัน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน อาทิเช่น

โซนที่ 1 สำนักกิจการเพื่อสังคมเครือเบทาโกร เบทาโกรเรามีความภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยผ่านโครงการทั้ง 3 ในพระบรมราชูปถัมธ์

  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ทำขึ้นเพื่อสืบสานและคงไว้ซึ่ง อาชีพพระราชทาน ให้พัฒนาและปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้และทักษะในการต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนม ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.)- โครงการทดสอบสมรรถภาพและโอกาสทางธุรกิจของโคลูกผสม โคเนื้อภูพาน
  • โคนม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการในการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมโคเนื้อภูพานที่ได้พัฒนามาจากศูนย์การศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพ
  • โครงการศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม เพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการทำธุรกิจโคนม ให้กับสมชิกโครงการ ได้เรียนรู้วิธีการปลูกหญ้าเนเปีย

โซนที่ 2 Betagro Agro Solution คลอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ อย่างครบวงจร ทั้งด้านอาหารสัตว์ทุกประเภท เวชภัณฑ์สารเสริมสำหรับสัตว์, อุปกรณ์ฟาร์ม, บริการตรวจทดสอบ LabService ตลอดจนบริการจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ และบริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้กับลูกค้า

Betagro Agro Solution จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมสินค้าและบริการด้านปศุสัตว์ครบวงจร ที่พร้อมจะเติมเต็มและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของลูกค้าทุกท่านในทุกๆด้าน ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

โซนที่ 3 การยกระดับการควบคุมและป้องกันโรค Biosecurity Solution การยกระดับในที่นี้หมายถึง วิธีการที่ฟาร์มควรใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคทั้งภายในและภายนอกที่จะเข้าสู่ฟาร์มคะ โดยมีพื้นนที่เสี่ยงภายในฟาร์ม แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 1.เขตนอกฟาร์ม (พื้นที่ที่มีความเสียงสูง) ที่จะทำให้เชื้อดรคเข้าในส่วนของฟาร์ม จึงควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ พาหนะ และอื่นๆที่จะผ่านเข้าฟาร์มในพื้นที่นี้ด้วยสารทำความสะอาด ดูอัลการ์ด และ ไบโอสต๊อป ตามความเหมาะสมของความกระด้างของน้ำที่ใช้ภายในฟาร์ม 2.เขตสำนักงาน/บ้านพัก (พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง)ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อได้ เหมือนกับในเขตพื้นที่นอกฟาร์ม 3.เขตเลี้ยงสัตว์ (พื้นที่ความเสี่ยงต่ำ) ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ด้วยผลิตภัณฑ์ เน็กเจน เอ็มพี 1000 ในการฉีดพ่นพื้นและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในคอกเลี้ยงสัตว์ รวมถึงถังสำหรับบรรจุนม และ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ ไบโอดีน ในการทำความสะอาดเต้านมก่อนการรีบนมทุกครั้ง

โซนที่ 4 การยกระดับอาหาร เพราะอาหารสัตว์ที่ดี นำไปสู่ สัตว์ที่มีสุขภาพดี และ สามารถให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ อาหารโคนมเบทาโกร จึงเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ และ มีสารอาหารที่ดีเหมาะกับโคทุกช่วงอายุ เนื่องจากในโคแต่ละช่วงอายุจะต้องการปริมาณของสารอาหาร โปรตีน ที่แตกต่างกัน และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือการผสมอาหารข้นและอาหารหยาบ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อความต้องการของสัตว์

โซนที่ 5 การยกระดับการเลี้ยง ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญมาก เนื่องจาก การจัดการอาหาร / การจัดการระบบสืบพันธุ์ / การรักษาและป้องกันโรค / การจัดการสิ่งแวดล้อม / สุขศาสตร์และกระบวนการรีดนม ทุกอย่างทีกล่าวมาข้างต้นนี้ มีผลต่อผลผลิตที่ฟาร์มจะได้รับจากการเลี้ยงสัตว์ หากฟาร์มสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการ และ วิธีการที่นำเสนอได้ การทำฟาร์มที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และ ยั่งยืน ก็สามารถทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

สามารถรับชมวีดีโอบรรยากาศภายในงานโดย  “คลิกที่นี่”

บทความน่าสนใจ

Betagroเครือเบทาโกรร่วมจัดแสดงบูธในงานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 3/2565

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสหกรรม เครือเบทาโกร ร่วมจัดแสดงบูธ ในงานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 3/2565 จัดโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ร่วมจัดแสดงบูธ ในงานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 3/2565  กับการแบ่งปันในหัวข้อ “หลังเว้นวรรค…จะกลับมาอย่างไร?…ให้ปลอดภัย” จัดโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องดาวินชี่ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ  

Feedเบทาโกร แจกหนัก จัดเต็ม มอบโชคกว่า 20 ล้านบาท

วันที่ 18 มกราคม 2565 – เครือเบทาโกร โดยนายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 1 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (ที่ 1 จากขวา) มอบรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รางวัลใหญ่จากแคมเปญ “เบทาโกร ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม” ให้แก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เพื่อเป็นการขอบคุณเกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เบทาโกรมาโดยตลอด ณ อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) กรุงเทพฯ

Feedงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2565

ในวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสากรรม เครือเบทาโกร ได้เข้าร่วมออกบูธในงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565 สถานที่จัดงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภายในบูธเครือเบทาโกร มีสาระความรู้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการมากมาย ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย เติบโตไปด้วยกัน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน อาทิเช่น โซนที่ 1 สำนักกิจการเพื่อสังคมเครือเบทาโกร เบทาโกรเรามีความภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยผ่านโครงการทั้ง 3 ในพระบรมราชูปถัมธ์ โครงการศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ทำขึ้นเพื่อสืบสานและคงไว้ซึ่ง อาชีพพระราชทาน ให้พัฒนาและปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้และทักษะในการต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนม ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.)- โครงการทดสอบสมรรถภาพและโอกาสทางธุรกิจของโคลูกผสม โคเนื้อภูพาน โคนม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการในการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมโคเนื้อภูพานที่ได้พัฒนามาจากศูนย์การศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นท […]