เหตุผลดีๆ ที่ควรควรเลือกใช้ อาหารสัตว์ Betagro

อาหาร Betagro มีการควบคุมคุณภาพ เพราะอาหารสัตว์ จาก Betagro มีการควบคุมคุณภาพ Betagro Quality Management (BQM) มาตรฐานด้านการจัดการที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารดำเนินการตรวจติดตามและควบคุมตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ตลอดห่วงโซ่อาหารของเบทาโกร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยครบทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร ของเครือเบทาโกรจึงผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสารเคมี ตกค้าง สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย และสิ่งแปลกปลอม อื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพของผู้บริโภค คุณภาพอาหาร (Food Quality) เครือเบทาโกรมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเท วิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น และต่อเนื่องโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกร ตรงกับความต้องการของลูกค้า สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เครือเบทาโกรมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องส […]

อาหารหมูเบทาโกร 304 สูตรขุนระยะสุดท้าย

เทคโนโลยีการอัดเม็ดอาหารสัตว์นั้นมีมานานหลายปีแล้ว โดยการแปรรูปอาหารสัตว์ให้กลายเป็นเม็ดนั้นจะต้องมาจากการผสมอาหารทั้งหมดด้วยไอน้ำ ตามด้วยการอัดขึ้นรูปผ่านแม่พิมพ์อัดเม็ด และอาหารเม็ดจะถูกทำให้เย็นและนำไปจัดเก็บในถุง ประโยชน์ของการให้อาหารหมูแบบเม็ดมีมากกว่าอาหารผสมเอง เพราะเป็นอาหารที่มีมาตรฐาน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพอาหารให้ดีขึ้น ทำให้หมูเกิดการย่อยแป้งได้ดีกว่า ซึ่งหนึ่งในประเภทของอาหารหมู่ที่น่าสนใจเราขอแนะนำ อาหารหมูเบทาโกร 304 ซึ่งเป็นสูตรขุนระยะสุดท้าย แต่ก่อนที่คุณจะเข้าไปทำความรู้จักกับสูตรอาหารสูตรนี้ เราขอแนะนำให้คุณได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของอาหารหมูสำเร็จรูปกันเสียก่อน ข้อดีของการเลือก อาหารหมูเบทาโกร 304 แตกต่างจากอาหารผสมเอง ข้อดีหลัก ๆ คืออาหารเม็ดมีคุณภาพที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด มีการอัดอาหารเม็ดให้มีความหนาแน่น โดยไม่กระทบต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของอาหารเม็ดมีหลายประการ ได้แก่ การปรับสภาพด้วยไอน้ำร้อน, ความชื้นที่เหมาะสม, ใช้เวลาในการปรับสภาพที่เพียงพอ และ ความเร็วในการอัดเม็ด เมื่อมีการนำอาหารเม็ดเหล่านี้ไปที่รางป้อนอาหารหมูแบ […]

เหตุผลที่คุณควรเลือกอาหารสัตว์ เพื่อสัตว์ฟาร์มของคุณ

เพราะอาหารเป็นมากกว่าการอิ่มท้อง ไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ เพราะสัตว์ของคุณเองก็ต้องการสารอาหารที่เหมาะสม โดยอาหารสัตว์ที่ผ่านการพัฒนาและปรุงมาจากผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่มีชื่อเสียง ย่อมมาพร้อมความมั่นใจถึงความเพียงพอทางโภชนาการ, คุณภาพ และความปลอดภัย อีกทั้งยังมีสูตรให้เลือกหลากหลาย การเลือกอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จะทำให้สัตว์ในฟาร์มของคุณได้รับสารอาหารที่สมดุล อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพจะให้พลังงาน โปรตีน ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุอย่างเหมาะสม การเลือกอาหารสัตว์อย่างถูกต้อง ทำให้ง่ายต่อการประยุกต์ ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถผสมและจับคู่อาหารสัตว์ได้ ซึ่งเป็นการให้อาหารตามแนวที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้สัตว์ได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและสมดุล อีกทั้งสัตว์ของคุณก็จะไม่รู้สึกเบื่อเพราะได้อหารคุณภาพเยี่ยม อาหารสัตว์ สำเร็จรูปที่มีคุณภาพจะมอบสุขภาพที่ดีให้แก่สัตว์ 1. อาหารสัตว์สำเร็จรูปให้ทั้งปริมาณ ความสมดุล และความพร้อมของสารอาหารอย่างถูกต้อง ทำให้เป็นการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของสัตว์ได้ในทุก ๆ วัน 2. อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ มีความเข้มข้นเพียงพอตรงตามโภชนาการ 4. มีการใช้ส่วนผสมจาก […]

รู้ได้อย่างไร เมื่อโคใกล้คลอด

เมื่อไรที่เราจะช่วยคลอดโค ? ระยะการคลอดแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระยะ ระยะที่ 1 : เตรียมการคลอด (Preparation) อาจกินเวลา 2-6 ชั่วโมงในระยะนี้สิ่งที่จะพบได้คือ ปากมดลูกขยายตัวแรงดันภายในมดลูกมากขึ้นจากลูกที่กลับตัวอยู่ในท่าที่พร้อมคลอด แม่โคจะแยกตัวออกจากฝูงกินอาหารลดลง กระวนกระวาย โคนหางยก หลังโก่ง อวัยวะเพศบวม พบถุงน้ำคล่ำสีขาวโผล่ออกมาบริเวณอวัยวะแพศด้านนอก ระยะที่ 2 : การคลอด (Birthing) เมื่อถุงน้ำคล่ำที่โผล่มาแตกออกจะเข้าสู่ระยะคลอดที่ 2 อย่างเต็มตัวในช่วงนี้ใช้เวลาตามปกติราวๆ 30-60 นาที หรืออาจน้อยกว่านั้น เมื่อลูกออกมาด้านนอกเกิดภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) เกิดการขยับตัวเคลื่อนที่ของลูกร่วมกับการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูกของแม่จึงทำให้เกิดการคลอดที่สมบูรณ์ ระยะที่ 3 : การขับรก (Placenta expulsion) เมื่อกระบวนการคลอดเสร็จสมบูรณ์ ตัว Cotyledon ของลูกแยกออกจาก Caruncle ของแม่ ทำให้เกิดกระบวนการบีบตัวของมดลูกไล่เอาส่วนรกและน้ำคาวปลาออกมา ในระยะนี้ใช้วลาในทั้งหมด 6-12 ชั่วโมงหากเกินกว่านี้จะถือว่าเข้าสู่ภาวะรกค้าง (Retained placenta) การดึงช่วยคลอด ท่าคลอดปกตินั้นสามารถพบได้ทั้งการเอาหัวออกพร้ […]

อาหารปลา เบทาโกร เปลี่ยนเรื่องง่ายธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวของคุณภาพ

อาหารปลา เบทาโกร จุดเริ่มต้นของการสร้างปลาคุณภาพดี ปลา สัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจเพราะว่าสามารถเลี้ยงได้ง่ายและเลี้ยงได้ในทุกพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นโปรตีนชั้นดีสำหรับผู้รักสุขภาพไขมันในเนื้อปลามีน้อย ย่อยง่าย และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งปลาคุณภาพดีนั้น น้ำ และ อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพปลา เพื่อให้ปลาเนื้อแน่น แข็งแรง ขอแนะนำให้รู้จักกับ อาหารปลา เบทาโกร อาหารปลาที่มาพร้อมกับความใส่ใจ เพื่อดูแลปลาให้แข็งแรง โตไว และสามารถพร้อมเสิร์ฟเนื้อปลาคุณภาพสูงให้กับทุกคน ซึ่งการเลี้ยงปลาโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะปลากินพืชนั้นมักหาของกินง่ายๆ ให้กับปลา ผู้เลี้ยงปลาจะไม่คำนึงถึงปริมาณอาหารที่ให้กับปลา ทำให้มากหรือน้อยเกินไป ส่งผลกับต้นทุนการเลี้ยงปลา อัตราการโตของปลา และคุณภาพของน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา จึงเป็นภารกิจของเบทาโกรสำหรับการคิดค้นสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาที่มีคุณค่าและสารอาหารครบถ้วนจนเป็นสูตรแห่งความสำเร็จที่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังคงยึดถืออยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้ ความโดดเด่นของอาหารปลา เบทาโกร สิ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจและอาจกลายเป็นความสูญเสียที่เกิด […]

เริ่มต้นตั้งฟาร์มไข่ไก่ไข่ ตรวจสอบ อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ ที่ควรมีให้ครบถ้วน

เลี้ยงไก่ไข่ต้องใส่ใจ กับการจัดการ อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ ให้มีความพร้อม ไก่ไข่ หนึ่งในสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าอย่างมหาศาลให้กับผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงไก่ เพราะสามารถสร้างผลตอบแทนได้จากจำนวนไข่ที่ผลิตขึ้นมาได้ในแต่ละวัน รวมไปถึงการจัดการไก่ปลดระวางที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี จึงมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการทำธุรกิจเพาะเลี้ยงไก่ไข่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดการฟาร์มที่ดี นับตั้งแต่สายพันธุ์ไก่ อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ และ วิธีการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน ถือเป็นการจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพเยี่ยมสำหรับผู้รักสุขภาพทุกคน เบทาโกรชวนคุณเริ่มต้นจัดการฟาร์มไก่ไข่อย่างเป็นระบบเพื่อการผลิตไข่ไก่คุณภาพเยี่ยมพร้อมส่งตรงถึงมือผู้รักสุขภาพทุกคน เพื่อให้การเลี้ยงไก่ไข่สามารถทำผลผลิตออกมาได้อย่างมีคุณภาพ การให้ความสำคัญกับ อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ นับเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญสำหรับความสำเร็จในการรักษาคุณภาพและการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ เบทาโกร มุ่งมั่นอยู่กับการผลิตไข่ให้ได้คุณภาพ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการและอุปกรณ์การเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่ […]