การบริหารจัดการหมูขุน

เมื่อคนหันมาเลี้ยงหมูขุนกันเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการหมูขุนก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี เนื่องจากสภาพเศษฐกิจที่ไม่คล่องตัวมากนักในตลาดนี้ อันเนื่องมาจากบางรายยังขาดข้อมูลทางด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นการศึกษาทิศทางแนวโน้มของตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะต้องควบคู่กันเพื่อให้ธุรกิจเลี้ยงหมูขุนได้กำไรและสามารถเติบโตไปได้ไกลอย่างมากที่สุด การบริการจัดการหมูขุนนั้นจะต้องมีการศึกษาทิศทางการเติบโตของตลาดอยู่ตบอดเนื่องจากเป็นธุรกิจที่คนหันมาสนใจกันเยอะ โดยสิ่งที่ต้องทำการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการหมูขุนมีดังนี้ 1. ด้านตลาดหมูขุน เป็นที่ทราบกันว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน และผกผันอยู่ตลอดเวลาอาจมีการแข่งขันกันทั้งรายเล็กและรายใหญ่ หากผู้ที่ทำธุรกิจหมูขุนนี้จะต้องศึกษาความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนัก ลักษณะรูปพรรณของหมูขุนว่ามีขนาดตัวที่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดหมูขุน และเพื่อเป็นสิ่งที่สามารถการันตีได้ว่าหมูขุนที่เลี้ยงทุกตัวมีความอุดมสมบูรณ์ […]

การบริหารจัดการฟาร์มหมู

กิจการฟาร์มหมูนั้นมีการแข่งขันในตลาดอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่รับประทานเนื้อหมูกันอย่างมาก ดังนั้นการจะมีฟาร์มหมูที่ดีมีคุณภาพสามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องกลัวธุรกิจรายใหญ่ ซึ่งการจะมีฟาร์มหมูได้นั้นไม่ใช่เพียงว่ามีเพียงทุนทรัพย์ หรือพื้นที่ แต่จะต้องมี การบริหารจัดการฟาร์มหมู ที่ดีเข้ามาเกี่ยวด้วย เพื่อให้ธุรกิจฟาร์มหมูประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างต้องมีความคิดริเริ่ม มีการวางแผนวัตถุประสงค์ในการจัดทำว่าต้องการจัดทำไปเพื่อสิ่งใด หากได้วัตถุประสงค์ที่แน่ชัดแล้วต่อมาจึงกำหนดเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะให้ธุรกิจของคุณไปในทิศทางไหนภายกี่ปี หรือกี่เดือน เพราะฉะนั้นการคิดริเริ่มนั้นไม่ได้มีแค่อยากจะทำแล้วสิ่งนั้นเลย จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูล และวางแผนให้ดีก่อนจึงสามารถเริ่มทำได้ การบริหารจัดการฟาร์มหมู การบริหารจัดการฟาร์มหมู จะต้องมีการวางแผนมาแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ฟาร์มหมูนั้นมีมาตรฐาน และปลอดภัย เพื่อความไว้วางใจของลูกค้า รงมถึงคนเลี้ยงภายในฟาร์มด้วย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. การวางแผนป้องกันโรคระบาด เพื่อให้ฟาร์มมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความป […]

การบริหารจัดการฟาร์มวัว

ในปัจจุบันคนหันมาทำฟาร์มวัวกันมากขึ้น ซึ่งบางคนนั้นไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มวัวมาก่อน บางคนได้ข้อมูลการเลี้ยงจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง หรือบางคนได้ความรู้มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู้รุ่น ในการทำฟาร์มวัวนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อที่จะสามารถส่งออกวัวที่มีคุณภาพ แข็งแรง เป็นที่ต้องการของตลาดได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการบริหารจัดการฟาร์มวัวให้ได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มวัว การคัดเลือกสายพันธุ์ การจะทำฟาร์มวัวนั้นจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของพันธุ์วัวที่จะเลี้ยง และคัดเลือกสายพันธุ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะเราต้องรู้ก่อนว่าจะเลี้ยงวัวพันธุ์อะไร เลี้ยงเพื่อไปขายที่ไหน ซึ่งวัวที่เป็นที่นิยมกันมากคือ วัวพันธุ์ และ วัวนม วัวพันธุ์ เป็นวัวที่มีหลากหลายสายพันที่เราสามารถเลือกนำมาเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ได้ และแตกแยกแบ่งออกไปให้ได้ฝูงวัวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจุดประสงค์ในการเลี้ยงวัวพันธ์จะมีอยู่ 2 อย่างคือ 1.เลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ สำหรับกระบวนการนี้ส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นไปในทางการพัฒนาสายพันธุกรรมเน้นไปที่เลือด 100% […]

การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา

ในยุคที่ข้าวของราคาแพงประชาชนนั้นต่างมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในอาชีพของตนเอง เฉกเช่นเดียวกับ การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา ที่มีแนวคิดใหม่นำมาผสมผสานให้เกิดการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้การเลี้ยงไก่บนบ่อปลายังสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี และยังสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ และทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ถือว่าเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่และสิ่งนี้เราจึงอยากมาส่งต่อเกร็ดความรู้เล็ก ๆ เกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา การเลือกพันธ์ไก่ไข่และพันธุ์ปลา สำหรับมือใหม่การเลือกสายพันธุ์ไก่ไข่นั้น แนะนำให้เลือกเป็นสายพันธุ์แท้ อย่างเช่น พันธุ์โร๊ดไอแลนด์บาร์พลีมัทร็อค โดยการเลือกซื้อจะต้องหาข้อมูลให้ได้อย่างมากที่สุด และจะต้องเป็นแหล่งซื้อขายที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้เราได้ไก่ตัวที่ดีที่สุดที่จะนำมาเลี้ยงในฟาร์ม และสามารถมีผลผลิตที่ดีออกสู่ตลาดได้ ซึ่งลักษณะการคัดเลือกไก่ไข่นั้นจะต้องเป็นพันธุ์ดีให้ไข่ฟองโต ไข่ดก สีเปลือกตรงตามความต้องการของตลาด หรือจะใช้พันธุ์ไก่ไข่ที่ผลิตเพื่อการค้า มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด และ สำหรับพ […]

โรคของสุกรมีอะไรบ้าง

ในการเลี้ยงสุกรไม่ว่าจะเลี้ยงในครัวเรือนแบบไม่กี่ตัว หรือจะเลี้ยงเป็นฟาร์มสุกร นอกจากวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้สุกรโตตามที่ต้องการแล้ว สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ โรคของสุกร เพราะถึงแม้ในประเทศไทยอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเพื่อขายนั้นเติบโตไปได้ด้วยดี แต่ผู้ที่เลี้ยงสุกร จะต้องประสบกับปัญหากับโรคและพยาธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงสุกร ส่งผลในผลผลิตที่จะได้นั้นเป็นไม่ได้ตามที่วางไว้ เพราะโรคบางโรคส่งผลต่อสุกร บางโรคร้ายแรงจนทำให้สุกรตายกันยกคอกเลยก็มี ดังนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงสุกรเราควรรู้ว่า โรคของสุกรมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้รู้แนวทางป้องกันและแนวทางการรักษา โรคของสุกรมีอะไรบ้าง สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการเลี้ยงสุกร โรคของสุกร สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อทำการเลี้ยงสุกร เพราะโรคเหล่านี้ส่งผลต่อสุกรโดยตรง อาจจะทำให้ผลผลิตนั้นลดลง ด้วยสุกรอาจจะเจริญเติบโตช้า เติบโตไม่เต็มที่ บางรายอาจจะตายก่อนจะที่ส่งขาย ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการเลี้ยงสุกรควรที่จะรู้ว่า โรคของสุกรมีอะไรบ้าง 1.โรคอหิวาต์หมู โรคอหิวาต์หมู เป็นโรคที่พบมากที่สุดและร้ายแรงที่สุด ซึ่งจะเป็นเฉพาะสุกรเท่านั้น ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสช […]

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร มีอะไรบ้าง ?

การเลี้ยงสุกรต้องมีความใส่ใจไม่แพ้การเลี้ยงสัตว์อื่นเนื่องจากจะต้องให้อาหารที่ดีมีโภชนาการแล้ว เรื่องความสะอาด และการปลอดโรคก็สำคัญ ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมแก่การลี้ยงสุกรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกรมีระบบลำเลียงอาหารและไซโล อันดับแรกคือ Bulk Feed Tank ซึ่งข้อดี Bulk Feed Tank ช่วยลดการใช้แรงงานในการขนย้าย ไม่เสียพื้นที่ในการเก็บอาหาร ลดการหกหล่นสูญเสียอาหาร การจัดการทำได้ง่ายขึ้น ลดการปนเปื้อนของอาหารสัตว์ ต้นทุนค่าอาหารลดลง (ค่าถุง) และ Silo ถังขนาดใหญ่ใช้บรรจุวัสดุปริมาณมวล (bulk material) ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เพื่อการเก็บรักษาอาหารหลายชนิด เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นปริมาณมาก มักมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและปลอดภัย ไซโลมี 2 รูปแบบ คือ ไซโลแบบกรวย และไซโลแบบก้นเรียบ ซึ่ง Cumberland ผลิตตั้งแต่ไซโลขนาดเล็กที่ใช้ในฟาร์มไปจนถึงไซโลขนาดใหญ่ ขบวนการผลิตทุกขั้นตอน จัดทำภายในโรงงานเดียวกัน B.INTER SILO SCALE เครื่องตรวจสอบ น้ำหนักอาหารในถังไซโล มีความแม่นยำ สามารถเช็คน้ำหนักได้ทันที และสามารถตรวจสอย้อ […]

ผลิตภัณฑ์สำหรับไก่เนื้อ มีอะไรบ้าง ?

การผลิตไก่เนื้อให้มีคุณภาพดี และมีคุณค่าทางโภชนาการที่สมบูรณ์จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่เนื้อให้ดีมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับไก่เนื้อที่จะแนะนำมีดังนี้ ระบบลำเลียงอาหารและไซโล Bulk Feed Tank ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเพื่อลำเลียงอาหาร และยังเป็นวัสดุที่ยั่งยืนสามารถใช้ได้ยาวนาน ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสัตว์ ข้อดี Bulk Feed Tank 1.ลดการใช้แรงงานในการขนย้าย 2.ไม่เสียพื้นที่ในการเก็บอาหาร 3.ลดการหกหล่นสูญเสียอาหาร 4.การจัดการทำได้ง่ายขึ้น 5.ลดการปนเปื้อนของอาหารสัตว์ 6.ต้นทุนค่าอาหารลดลง (ค่าถุง) Silo ถังขนาดใหญ่ใช้บรรจุวัสดุปริมาณมวล (bulk material) ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เพื่อการเก็บรักษาอาหารหลายชนิด เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นปริมาณมาก มักมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและปลอดภัย ไซโลมี 2 รูปแบบ คือ ไซโลแบบกรวย และไซโลแบบก้นเรียบ ไซโลแบบกรวย (hopper silo) มีลักษณะเป็นถังก้นกรวย วางยกสูงจากพื้นดิน เพื่อให้สะดวกในการลำเลียงอาหาร ไซโลก้นเรียบ (flat silo) มีลักษณะเป็นถังก้นเรียบ เพื่อลำเลียงวัสดุเข้าด้ […]

ผลิตภัณฑ์สำหรับไก่ไข่ มีอะไรบ้าง ?

บทความนี้จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงไก่ให้ได้ตามมาตรฐานที่ท่านวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของสัตว์ สุขภาพและสุขอนามัยที่ที่สัตว์ทุกตัวควรได้รับ เพื่อให้ฟาร์มของท่านเป็นฟาร์มที่เต็มไปด้วยสัตว์สุขภาพดีและมีประสิทธิภาพทางด้านการจัดการในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  โดยทางเรามีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยผ่านการรองรับมาตรฐานจากโรงงานคุณภาพ และเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากในด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยในการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ที่สามารถประหยัดแรง และประหยัดเวลารวมถึงความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม สิ่งที่ควรรู้สำหรับการเลี้ยงเพื่อผลิตภัณฑ์ไก่ไข่ การเลี้ยงไก่ไข่จะต้องมีความใส่ใจเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องนำผลผลิตเพื่อไปทำการค้า เราจึงคำนึงถึงผลิตภัณฑ์การเลี้ยง และการมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้ผลผลิตดีไปอีกด้วย โดยสิ่งที่จะต้องมีในการเลี้ยงไก่ไข่มีดังนี้ 1.กรงไก่ไข่ ยาง Layer Cage H-Frame 4 พร้อมระบบป้อนอาหารแบบรถเข็นอัตโนมัติ ( Layer Cage H-Frame 4 tires with auto trolley feeding system ) การเลี้ยงจะเริ่มตั้งแต […]

ผลิตภัณฑ์สำหรับไก่พันธุ์ มีอะไรบ้าง ?

การเลี้ยงไก่พันธุ์เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีนั้นจะต้องได้รับการใส่ใจ และทักษะการเลี้ยงการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้ไก่พันธุ์นั้นสามารถมีผลผลิตที่มากต่อความต้องการ และมีอัตราการผสมติดสูง รวมถึงมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ลูกไก่ที่ฟักออกมาจะมีคุณภาพที่ดีตามไปด้วย ระบบลำเลียงอาหาร หัวเลี้ยว CHAIN FEED CORNER (Corner Units 90) เป็นเครื่องสำหรับดึงอาหารเพื่อให้การให้อาหารแก่สัตว์สามารถกระจายออกมาได้อย่างเท่าเทียม มีความรวดเร็วและสม่ำเสมอ โดยสามารถกำหนดค่าบรรจุภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้ โดยการเติมพื้นที่และเพิ่มพื้นที่คอนเทนเนอร์ให้สูง หัวเลี้ยวนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในวงจรโซ่ที่มีความเร็ว 36 ม./นาที ระบบให้อาหารแบบโซ่ Flat Chain Feeding ระบบป้อนอาหารแบบโซ่ ทำให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ป้อนอาหารได้ง่ายด้วยความสามารถรอบด้านของระบบโซ่สามารถแขวนหรือวางบนพื้นได้ และมาพร้อมกับขาตั้งพื้นเพื่อให้รางและมุมอยู่ในแนวเดียวกันและปลอดภัย ซึ่งข้อดีของระบบให้อาหารแบบโซ่นั้นมีดังนี้ ประหยัดพื้นที่ในระยะปลอดภัยจากตัวมอเตอร์อาหาร ออกแบบมาให้กระชับกับจุดแขวนมอเตอร์ยิ่งขึ้น ชุดเสาที่ทนต่อการกัดกร่อนพร้อมขาตั้งสแตนเลสสำหรับถังอาหาร ฝาปิดที่ […]

โรคของ เป็ด มีอะไรบ้าง

เมื่อเราต้องการที่จะเลี้ยงเป็ด สิ่งที่สำคัญมากๆ ก็คือ ศึกษาวิธีการเลี้ยงเป็ด ตั้งแต่การเลี้ยงพันธุ์เป็ด วิธีการเลี้ยง การเลือกอาหาร และการเก็บผลิตผล แต่บางคนมัวแต่ศึกษาวิธีการเลี้ยงและทำอย่างไรก็ได้ให้ได้ผลผลิตให้ได้มากที่สุด เพื่อการเลี้ยงหรือการลงทุนสร้างผลกำไรที่ดี จนลืมไปว่า การเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ สัตว์เศรษฐกิจแบบนี้ สิ่งที่จะตามก็คือโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสัตว์หรือเป็ดที่เราเลี้ยง นอกจากวิธีการเลี้ยง การเก็บผลผลิตต่างๆ สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงอีกอย่างคือ โรคของ เป็ด มีอะไรบ้าง รู้สิ่งเหล่านี้ไว้ดีกว่าแก้ สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ โรคของ เป็ด มีอะไรบ้าง ก่อนจะเลี้ยงเป็ด โรคของ เป็ด เป็นโรคที่ทำให้อาการของเป็ดที่เราเลี้ยงนั้น มีสภาวะที่ผิดปกติ เริ่มจากการหยุดไข่ ไข่ได้น้อยลง ไปจนถึงตายลงหรืออาจจะตายยกเล้าก็มี การที่จะป้องกัน โรคของ เป็ด เหล่านี้ได้เราจะต้องรู้อาการเบื้องต้นเพื่อที่จะได้หาวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้โรคนั้นระบาดมากจนจะแก้ไขได้ มาดูกันว่า โรคของ เป็ด มีโรคอะไรบ้าง 1.โรคตับอักเสบติดต่อของลูกเป็ด โรคตับอักเสบติดต่อของลูกเป็ด เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่มักจะเกิดกับลูกเ […]

โรคของวัวนม มีอะไรบ้าง 2022

การที่เราจะเลี้ยงโคนมหรือวัวนม สิ่งที่สำคัญมากๆ คือการศึกษาวิธีการเลี้ยงก่อนเป็นอันดับแรก เพราะการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เพื่อพาณิชย์นั้นจะต้องลงทุนค่อนข้างมาก ใครๆ ก็คงไม่อยากให้การลงทุนนั้นสูญเปล่า เพื่อการลงทุนที่เกิดผลจะต้องศึกษาการเลี้ยงโคนมหรือวัว นอกจากวิธีการเลี้ยง อีกหนึ่งสิ่งที่คนมักจะมองข้าม และจะมาศึกษาหลังจากที่มันเกิดก่อน หรือรอให้มันเกิดปัญหาก่อนค่อยหาทางแก้ นั้นก็คือ โรคของวัวนม หรือโคนม และ โรคของวัวนม มีอะไรบ้าง 2022 รู้เพื่อป้องกัน เพราะกันไว้ดีกว่าแก้ จะได้ไม่เกิดผลเสียในทีหลัง บางครั้งอาจจะส่งผลเสียมากจนประเมินค่าไม่ได้ ดังนั้น โรคของวัวนม เป็นสิ่งที่ควรรู้ เพื่อจะได้รับมือและป้องกันอย่างถูกวิธี แนะนำ 5 โรคของวัวนม มีอะไรบ้าง 2022 โรคที่ควรรู้ก่อนเลี้ยงวัวนม การที่จะเลี้ยงวัวนมหรือโคนม บางคนมักจะโฟกัสไปที่วิธีการเลี้ยงซะส่วนใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงโรคที่เกิดกับโคนม รอจนเกิดก่อนค่อยหาทางแก้ จนแก้ไม่ทัน แต่ปัญหาเหล่านี้จะหายไป เมื่อเราศึกษาว่า โรคของวัวนม โคนม นั้นมีอะไรบ้าง มีอาการอย่างไร มีวิธีรักษาอย่างไร และวิธีป้องกันอย่างไร 1.โรคบรูเซลโลซีส หรือโรคแท้งติดต่อ โรคบรูเซลโล […]

โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้าง 2022

ในการเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเลี้ยงเพื่อการขาย สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและควรคำนึงถึง ก็คือ โรคของไก่ไข่ ที่จะเกิดขึ้นในการเลี้ยงไก่ เพราะการเลี้ยงไก่ ไม่ใช่เลี้ยงและให้อาหารและรอให้ไก่ไข่ออกมาเท่านั้น ยังต้องดูแลเรื่องอาหาร ระบบการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมของไก่ รวมไปถึง โรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับไก่ที่เราเลี้ยง เพราะโรคที่จะเกิดขึ้นของไก่ไข่ ไม่ได้มีแค่ไข้หวัดนกเท่านั้น ยังมีโรคอื่นๆ ที่จะทำให้ไก่เราล้มป่วย บางโรคอาจจะทำให้ไก่ของเราไม่สามารถผลิตไข่ออกได้ตามที่จะเป็นได้ ดังนั้นการที่จะเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม ควรที่จะรู้ว่า โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้าง 2022 อะไรบ้าง โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้าง 2022 มีอะไรบ้าง รู้กันไว้ดีกว่าแก้ โรคที่จะเกิดกับไก่ไข่ที่เราเลี้ยง จะมีโรคอะไรบ้างนั้น เพราะเราควรที่จะเตรียมก่อนที่จะเลี้ยงไก่ไข่ ไม่ใช่แค่วิธีการเลี้ยงเท่านั้น เรื่องโรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่ เราก็จะต้องศึกษาไม่แพ้วิธีการเลี้ยงเลย ซึ่ง โรคของไก่ไข่ ที่ว่านั้นจะมีโรคอะไรบ้าง   1.โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใ […]

ความสำคัญของปริมาณออกซิเจนต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยง (Dissolved Oxygen : DO)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพัฒนา ( Intensive System ) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการใช้อาหารสำเร็จที่มีโปรตีนสูง มีการจัดการระหว่างการเลี้ยงที่เป็นระบบมากขึ้น มีการควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งคุณภาพน้ำที่ใช้ชี้วัดมีหลายค่าแต่ในที่นี้จะให้ความสำคัญกับ “ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ : DO” ออกซิเจนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตเนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ย่อมต้องการออกซิเจนเพื่อการหายใจและเจริญเติบโต ปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากที่สุดคือ > 5.0 mg/l ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิ , ความเค็ม , pH เป็นต้นออกซิเจนจะละลายในน้ำได้น้อยเมื่ออุณหภูมิสูง ดังนั้นสัตว์น้ำจะเสี่ยงต่อการขาดแคลนออกซิเจนมากกว่าสัตว์บกในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากอัตราการย่อยสลายและปฏิกริยาต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้นทำให้ปริมาณความต้องการออกซิเจนสูงไปด้วย แหล่งที่มาของออกซิเจนในน้ำ จากบรรยากาศโดยตรง เช่น กระแสลมพัดผ่านผิวน้ำ แต่มีปริมาณไม่มาก จากขบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ข […]

ระบบโรงเรือนคืออะไร? แนะนำข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจ

ระบบโรงเรือนหรือโรงเลี้ยงสัตว์ เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการปกป้องสัตว์จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย จัดให้สัตว์มีที่พักที่สะอาดและสะดวกสบายเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์ และเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการวางแผนที่ไม่ดี, ขาดความรู้และไม่เหมาะสมส่งผลทำให้ค่าแรงเพิ่มขึ้น และยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นแบบที่คุณอาจไม่รู้ตัว การสร้างที่อยู่อาศัยที่เพียงพอสำหรับสัตว์ จะช่วยเพิ่มการผลิตน้ำนม, การใช้แรงงานที่ดีขึ้น, สุขภาพของสัตว์ดีขึ้น, การควบคุมโรคที่ดีขึ้น, การดูแลและการจัดการสัตว์ที่ดีขึ้นส่งผลทำให้การผลิตนมคุณภาพสูง และทำให้ผลกำไรของฟาร์มดีขึ้น ระบบโรงเรือนหรือโรงเลี้ยงสัตว์ มีหลายประเภท เกษตรกรต้องเลือกระบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสถานะในท้องถิ่น แนะนำให้คุณลงทุนขั้นต่ำในการจัดหาที่อยู่อาศัยของสัตว์โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นสำหรับการนำมาก่อสร้างหลังคา, พื้นและผนังโดยไม่กระทบต่อความสะดวกสบายของสัตว์ ซึ่งเราจะมาแนะนำระบบระบบโรงเรือนที่ได้รับความนิยมกัน 1. ระบบโรงเรือนธรรมดา ระบบนี้จะประกอบด้วยยุ้งฉางและเสา สัตว์ในระบบนี้จะอยู่ในรูปของแท่ […]

SmartFarm คืออะไร บทความนี้เจาะลึกเกี่ยวกับปศุสัตว์

SmartFarm คืออะไร? สิ่งนี้คือแนวคิดที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับแนวทางปฏิบัติทางการเกษตร เป็นการยกระดับการปฏิบัติทางการเกษตรแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ในอดีตการทำฟาร์มเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมาก อีกทั้งยังเป็นงานที่ซ้ำซากจำเจ แต่ด้วยระบบ SmartFarm เกษตรกรสามารถมอบหมายงานที่เน้นแรงงานเหล่านี้ให้กับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โซลูชันนี้มีความสามารถในการทำงานตั้งแต่การเพาะเมล็ดและการรดน้ำ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการคัดแยก การใช้เทคโนโลยีนี้จะส่งผลทำให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด SmartFarm คืออะไร ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลเข้ามาช่วย SmartFarm คืออะไร? คือการทำฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เข้ามาร่วมด้วย เช่น การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และอื่น ๆ การทำฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะมีเป้าหมายเพื่อให้ฟาร์มมีผลผลิต, มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ระบบติดตามและวิเคราะห์สัตว์แต่ละตัว ซึ่งเรียกว่าการเลี้ยงปศ […]

อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm มีอะไรบ้าง รู้ก่อนปรับตัวก่อนอนาคตของวงการเกษตร?

การทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) คือ การจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันอยู่แล้วและมีการส่งออกสินค้าทั้งพืชผักและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากมาย ดังนั้นการรู้ข้อมูลแห่งโลกยุคใหม่เหล่านี้จะทำให้คุณนั้นปรับตัวได้เร็วขึ้นและสามารถเพิ่มผลผลิตของตัวเองให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน เชิญพบกับ อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการต่าง ๆ ได้แก่… เซนเซอร์ เช่น…ดิน, น้ำ, แสง, ความชื้น และการจัดการอุณหภูมิ ซอฟต์แวร์  โซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะทางเกษตรโดยเฉพาะ การเชื่อมต่อ เช่น…เซลลูลาร์ ที่ตั้ง เช่น GPS, ดาวเทียม วิทยาการหุ่นยนต์ เช่น…รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ, โรงงานแปรรูป การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น…โซลูชันการวิเคราะห์แบบสแตนด์อะโลน จากอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ดังกล่าว จะทำให้เกษตรกร […]

แนะนำชาวเกษตรกรสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร

ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการสร้างโรงเรือนสุกรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการสร้างที่อยู่สำหรับสุกรกัน โดยจะมีการอธิบายข้อมูลที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้ทันที โดยเฉพาะเหล่าเกษตรกรมือใหม่ทั้งหลาย จะได้นำข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ไปเสริมเพิ่มเติมไอเดียในการสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร ในแบบของตัวเองกัน ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร ต้องมีองค์ประกอบเพื่อการอยู่อาศัยที่ดี ก่อนอื่นขอแนะนำหลักการพื้นฐานก่อนที่คุณจะสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร นั้นให้คุณศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้เสียก่อนว่า มีพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการสร้างโรงเรือนหรือไม่ การเลือกทำเลที่อยู่อาศัย จะต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชนหรือหมู่บ้าน ไม่ทำให้เกิดกลิ่นเกิดเสียงที่รบกวนผู้อื่น พื้นที่ควรอยู่ในที่สูง เพราะในยามที่ฝนตกจะต้องไม่มีการน้ำท่วมไปที่โรงเรือนเด็ดขาด เนื่องจากว่าอาจจะทำให้หมูนั้นเสียชีวิตหรือเกิดความหมักหมมความสกปรก ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร จะต้องมีหลังคา เพื่อปกป้องสุกรจากความร้อนของแสงอาทิตย์หรือมีการสร้างโรงเรือนอยู่ใต้ร่มไม้อีกทีหนึ่ง ต้องตั้งห่างจากที่อยู่อาศัย จากที่อยู่อาศัยของคุ […]

เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อปลา ปลาเนื้อแน่น อวบอิ่ม ตาใส ขายได้ราคาดี

สัตว์น้ำประเภทปลา เป็นอีกหนึ่งสัตว์สายพันธุ์เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยของเรา ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของปลามายาวนาน มีเมนูอาหารจานปลาขึ้นโต๊ะในครัวเรือนมากมาย ซึ่งปลาสามารถเเบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันได้แก่…ปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็ม ในส่วนของปลาน้ำจืดนั้นเป็นปลาที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มสามารถเพาะเลี้ยงได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องติดกับทะเลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และชาวไทยจำนวนมากนิยมรับประทานเนื้อปลาเนื่องจากว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่อร่อย ย่อยง่ายนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูดีต่อผู้บริโภคทั้งเด็กไปจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้ที่สนใจอยากจะเพาะพันธุ์ทำฟาร์มปลา ควรจะต้องศึกษาสายพันธุ์ปลาที่ต้องการเลี้ยงให้ดี, ศึกษาที่อยู่, สภาพน้ำและที่สำคัญคือจะต้องศึกษาในเรื่องของอาหารให้แม่น เพราะปลาก็ยังแบ่งออกเป็นปลาที่กินพืช, ปลาที่กินเนื้อ และปลาที่กินทั้งพืชและเนื้อ ดังนั้นเพื่อนำเสนอตัวช่วยดี ๆ ให้แก่คุณเราจะมาแนะนำให้คุณได้ทำความรู้จักกับ เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อปลา ที่เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิดกัน เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อปลา ตัวช่วยเสริมสำหรับ ปลาที่เลี้ยงในฟาร […]

เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อวัว ช่วยเสริมสร้างวัวให้แข็งแรง มันแทรกสวย ขายได้ราคาดี

วัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเคี้ยวเอื้อง ส่วนใหญ่แล้ววัวจะใช้เวลานอนหลับโดยเฉลี่ยประมาณ 4 – 5 ชั่วโมงต่อวัน วัวมีฟันน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ โดยวัวไม่มีฟันกรามบนแต่มีแผ่นรองหนังเหนียวที่เพดานปาก และริมฝีปากบนของวัวยังขยับไม่ได้เมื่อเทียบกับแพะและแกะที่ขยับได้ ทำให้วัวใช้ลิ้นในการเกี่ยวหญ้าและนำเข้าปากมาขบ วัวจะใช้ฟันกรามที่อยู่บริเวณด้านหลังปากเพื่อฉีกหญ้าเป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนกลืนเพื่อทำให้ย่อยง่าย ดังนั้นการเลี้ยงวัวเพื่อนำเนื้อมาบริโภคจึงจำเป็นต้องใส่ใจอาหารของวัวเป็นอย่างมาก เพื่อที่วัวจะได้มีขนาดร่างกายที่อวบอ้วนมีเนื้อแทรกกับมันเป็นลายที่สวยงาม มีรสชาติอร่อยไม่เหนียวไม่แข็งไม่เหม็นสาบ ดังนั้นเพื่อแนะนำตัวช่วยดี ๆ ให้แก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อทุกท่านเราจะมาแนะนำ เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อวัว กัน แนะนำ เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อวัว เพราะการเลี้ยงวัวไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด การให้อาหารวัวไม่ง่ายอย่างที่หลาย ๆ คนคิด ซึ่งไม่ได้เป็นการวางหญ้าแห้งไว้ข้างหน้าวัวและหวังว่าวัวจะกิน ผู้เลี้ยงวัวต้องทราบว่ามีอาหารประเภทใดบ้าง, คุณควรให้อาหารวัวอย่างไร และอาหารเหล่านี้จะส่งผลต่อผลผลิตและส […]

เลี้ยงไก่ให้อ้วน ขนสวย เนื้อแน่นด้วย เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อไก่

ในปัจจุบันนี้ความต้องการของผู้บริโภคนั้นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่นอกจากจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามแลดูน่ารับประทานแล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังต้องอุดมและเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังไม่ปนเปื้อนสารที่ทำร้ายร่างกายในยามที่รับประทานเข้าไปอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างไก่เนื้อของคุณให้มีรูปร่างที่อวบอ้วนเนื้อเยอะ, ฉ่ำ, ขนสวยขายง่าย และเป็นเนื้อไก่ที่อุดมไปด้วยโปรตีน แน่นอนว่าจะต้องเริ่มจากการเลือกอาหารไก่ที่มีคุณภาพอย่าง เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อไก่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ไลน์ของเบทาโกร (Betagro) ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน มีให้เลือกมากมายหลายสูตร โดยเราจะมาแนะนำสูตรเด็ดที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้เลี้ยงไก่ชาวไทยกัน เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อไก่ (Betagro) จะทำให้เนื้อไก่ของคุณมีคุณภาพดีมากที่สุด เนื้อไก่สดที่ดีควรมีสีชมพู ไม่มีรอยฟกช้ำที่ผิวหนัง ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพและความสดของไก่ ไก่ที่น่ารับประทานควรจะอวบอ้วน เมื่อกดไปที่เนื้อไก่ เนื้อไก่ควรจะค่อนข้างยืดหยุ่น และเด้งกลับมามีรูปร่างเต็มสมบูรณ์อีกครั้งหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วินาที และเนื้อไก่ที่ม […]

เหตุผลดีๆ ที่ควรควรเลือกใช้ อาหารสัตว์ Betagro

อาหาร Betagro มีการควบคุมคุณภาพ เพราะอาหารสัตว์ จาก Betagro มีการควบคุมคุณภาพ Betagro Quality Management (BQM) มาตรฐานด้านการจัดการที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารดำเนินการตรวจติดตามและควบคุมตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ตลอดห่วงโซ่อาหารของเบทาโกร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยครบทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร ของเครือเบทาโกรจึงผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสารเคมี ตกค้าง สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย และสิ่งแปลกปลอม อื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพของผู้บริโภค คุณภาพอาหาร (Food Quality) เครือเบทาโกรมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเท วิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น และต่อเนื่องโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกร ตรงกับความต้องการของลูกค้า สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เครือเบทาโกรมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องส […]

อาหารหมูเบทาโกร 304 สูตรขุนระยะสุดท้าย

เทคโนโลยีการอัดเม็ดอาหารสัตว์นั้นมีมานานหลายปีแล้ว โดยการแปรรูปอาหารสัตว์ให้กลายเป็นเม็ดนั้นจะต้องมาจากการผสมอาหารทั้งหมดด้วยไอน้ำ ตามด้วยการอัดขึ้นรูปผ่านแม่พิมพ์อัดเม็ด และอาหารเม็ดจะถูกทำให้เย็นและนำไปจัดเก็บในถุง ประโยชน์ของการให้อาหารหมูแบบเม็ดมีมากกว่าอาหารผสมเอง เพราะเป็นอาหารที่มีมาตรฐาน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพอาหารให้ดีขึ้น ทำให้หมูเกิดการย่อยแป้งได้ดีกว่า ซึ่งหนึ่งในประเภทของอาหารหมู่ที่น่าสนใจเราขอแนะนำ อาหารหมูเบทาโกร 304 ซึ่งเป็นสูตรขุนระยะสุดท้าย แต่ก่อนที่คุณจะเข้าไปทำความรู้จักกับสูตรอาหารสูตรนี้ เราขอแนะนำให้คุณได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของอาหารหมูสำเร็จรูปกันเสียก่อน ข้อดีของการเลือก อาหารหมูเบทาโกร 304 แตกต่างจากอาหารผสมเอง ข้อดีหลัก ๆ คืออาหารเม็ดมีคุณภาพที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด มีการอัดอาหารเม็ดให้มีความหนาแน่น โดยไม่กระทบต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของอาหารเม็ดมีหลายประการ ได้แก่ การปรับสภาพด้วยไอน้ำร้อน, ความชื้นที่เหมาะสม, ใช้เวลาในการปรับสภาพที่เพียงพอ และ ความเร็วในการอัดเม็ด เมื่อมีการนำอาหารเม็ดเหล่านี้ไปที่รางป้อนอาหารหมูแบ […]

เหตุผลที่คุณควรเลือกอาหารสัตว์ เพื่อสัตว์ฟาร์มของคุณ

เพราะอาหารเป็นมากกว่าการอิ่มท้อง ไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ เพราะสัตว์ของคุณเองก็ต้องการสารอาหารที่เหมาะสม โดยอาหารสัตว์ที่ผ่านการพัฒนาและปรุงมาจากผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่มีชื่อเสียง ย่อมมาพร้อมความมั่นใจถึงความเพียงพอทางโภชนาการ, คุณภาพ และความปลอดภัย อีกทั้งยังมีสูตรให้เลือกหลากหลาย การเลือกอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จะทำให้สัตว์ในฟาร์มของคุณได้รับสารอาหารที่สมดุล อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพจะให้พลังงาน โปรตีน ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุอย่างเหมาะสม การเลือกอาหารสัตว์อย่างถูกต้อง ทำให้ง่ายต่อการประยุกต์ ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถผสมและจับคู่อาหารสัตว์ได้ ซึ่งเป็นการให้อาหารตามแนวที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้สัตว์ได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและสมดุล อีกทั้งสัตว์ของคุณก็จะไม่รู้สึกเบื่อเพราะได้อหารคุณภาพเยี่ยม อาหารสัตว์ สำเร็จรูปที่มีคุณภาพจะมอบสุขภาพที่ดีให้แก่สัตว์ 1. อาหารสัตว์สำเร็จรูปให้ทั้งปริมาณ ความสมดุล และความพร้อมของสารอาหารอย่างถูกต้อง ทำให้เป็นการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของสัตว์ได้ในทุก ๆ วัน 2. อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ มีความเข้มข้นเพียงพอตรงตามโภชนาการ 4. มีการใช้ส่วนผสมจาก […]

รู้ได้อย่างไร เมื่อโคใกล้คลอด

เมื่อไรที่เราจะช่วยคลอดโค ? ระยะการคลอดแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระยะ ระยะที่ 1 : เตรียมการคลอด (Preparation) อาจกินเวลา 2-6 ชั่วโมงในระยะนี้สิ่งที่จะพบได้คือ ปากมดลูกขยายตัวแรงดันภายในมดลูกมากขึ้นจากลูกที่กลับตัวอยู่ในท่าที่พร้อมคลอด แม่โคจะแยกตัวออกจากฝูงกินอาหารลดลง กระวนกระวาย โคนหางยก หลังโก่ง อวัยวะเพศบวม พบถุงน้ำคล่ำสีขาวโผล่ออกมาบริเวณอวัยวะแพศด้านนอก ระยะที่ 2 : การคลอด (Birthing) เมื่อถุงน้ำคล่ำที่โผล่มาแตกออกจะเข้าสู่ระยะคลอดที่ 2 อย่างเต็มตัวในช่วงนี้ใช้เวลาตามปกติราวๆ 30-60 นาที หรืออาจน้อยกว่านั้น เมื่อลูกออกมาด้านนอกเกิดภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) เกิดการขยับตัวเคลื่อนที่ของลูกร่วมกับการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูกของแม่จึงทำให้เกิดการคลอดที่สมบูรณ์ ระยะที่ 3 : การขับรก (Placenta expulsion) เมื่อกระบวนการคลอดเสร็จสมบูรณ์ ตัว Cotyledon ของลูกแยกออกจาก Caruncle ของแม่ ทำให้เกิดกระบวนการบีบตัวของมดลูกไล่เอาส่วนรกและน้ำคาวปลาออกมา ในระยะนี้ใช้วลาในทั้งหมด 6-12 ชั่วโมงหากเกินกว่านี้จะถือว่าเข้าสู่ภาวะรกค้าง (Retained placenta) การดึงช่วยคลอด ท่าคลอดปกตินั้นสามารถพบได้ทั้งการเอาหัวออกพร้ […]

อาหารปลา เบทาโกร เปลี่ยนเรื่องง่ายธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวของคุณภาพ

อาหารปลา เบทาโกร จุดเริ่มต้นของการสร้างปลาคุณภาพดี ปลา สัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจเพราะว่าสามารถเลี้ยงได้ง่ายและเลี้ยงได้ในทุกพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นโปรตีนชั้นดีสำหรับผู้รักสุขภาพไขมันในเนื้อปลามีน้อย ย่อยง่าย และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งปลาคุณภาพดีนั้น น้ำ และ อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพปลา เพื่อให้ปลาเนื้อแน่น แข็งแรง ขอแนะนำให้รู้จักกับ อาหารปลา เบทาโกร อาหารปลาที่มาพร้อมกับความใส่ใจ เพื่อดูแลปลาให้แข็งแรง โตไว และสามารถพร้อมเสิร์ฟเนื้อปลาคุณภาพสูงให้กับทุกคน ซึ่งการเลี้ยงปลาโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะปลากินพืชนั้นมักหาของกินง่ายๆ ให้กับปลา ผู้เลี้ยงปลาจะไม่คำนึงถึงปริมาณอาหารที่ให้กับปลา ทำให้มากหรือน้อยเกินไป ส่งผลกับต้นทุนการเลี้ยงปลา อัตราการโตของปลา และคุณภาพของน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา จึงเป็นภารกิจของเบทาโกรสำหรับการคิดค้นสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาที่มีคุณค่าและสารอาหารครบถ้วนจนเป็นสูตรแห่งความสำเร็จที่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังคงยึดถืออยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้ ความโดดเด่นของอาหารปลา เบทาโกร สิ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจและอาจกลายเป็นความสูญเสียที่เกิด […]

เริ่มต้นตั้งฟาร์มไข่ไก่ไข่ ตรวจสอบ อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ ที่ควรมีให้ครบถ้วน

เลี้ยงไก่ไข่ต้องใส่ใจ กับการจัดการ อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ ให้มีความพร้อม ไก่ไข่ หนึ่งในสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าอย่างมหาศาลให้กับผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงไก่ เพราะสามารถสร้างผลตอบแทนได้จากจำนวนไข่ที่ผลิตขึ้นมาได้ในแต่ละวัน รวมไปถึงการจัดการไก่ปลดระวางที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี จึงมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการทำธุรกิจเพาะเลี้ยงไก่ไข่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดการฟาร์มที่ดี นับตั้งแต่สายพันธุ์ไก่ อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ และ วิธีการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน ถือเป็นการจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพเยี่ยมสำหรับผู้รักสุขภาพทุกคน เบทาโกรชวนคุณเริ่มต้นจัดการฟาร์มไก่ไข่อย่างเป็นระบบเพื่อการผลิตไข่ไก่คุณภาพเยี่ยมพร้อมส่งตรงถึงมือผู้รักสุขภาพทุกคน เพื่อให้การเลี้ยงไก่ไข่สามารถทำผลผลิตออกมาได้อย่างมีคุณภาพ การให้ความสำคัญกับ อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ นับเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญสำหรับความสำเร็จในการรักษาคุณภาพและการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ เบทาโกร มุ่งมั่นอยู่กับการผลิตไข่ให้ได้คุณภาพ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการและอุปกรณ์การเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่ […]

เริ่มต้นทำฟาร์มสุกรกับการจัดหา อุปกรณ์ฟาร์มสุกร ที่ได้มาตรฐาน

สุกร ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญในการบริโภคในประเทศไทยอย่างมาก นับเป็นปศุสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงกันอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ถึงกระนั้นเรื่องของมาตรฐานในการเลี้ยงเป็นเรื่องปัญหาสำคัญที่ทำให้เนื้อหมูไทยไม่อาจเจาะเข้าสู่ตลาดโลกได้ เบทาโกร มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในการเลี้ยงสุกรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับการเลี้ยงดู และจัดหาอุปกรณ์ฟาร์มสุกรที่มีคุณภาพเพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด เปิดโลกการเลี้ยงสุกรสำหรับการทำรายได้ พร้อมแนะนำอุปกรณ์สำคัญที่ฟาร์มสุกรต้องมี เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่มีคุณภาพสำหรับสุขภาพที่ดีของทุกคน ด้วยความต้องการในการบริโภคเนื้อหมูที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น การเลี้ยงสุกรจึงเป็นรูปแบบการประกอบอาชีพที่สำคัญสำหรับการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการบริโภคให้กับทุกคน จึงมีผู้ให้ความสนใจเข้าสู่วงจรการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก แต่โดยทั่วไปการเลี้ยงสุกรส่วนใหญ่ยังใช้รูปแบบการเลี้ยงของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงทำให้ได้เนื้อที่ยังไม่ถึงคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นหากคุณอยากเริ่มต้นประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกร ควรทำความรู้จักกับวิธีการเลี้ยงและ อุปกรณ์ […]

เบทาโกร ขายที่ไหน คำถามสำคัญในการเข้าถึงลูกค้าที่เบทาโกรใส่ใจ

เบทาโกร ขายที่ไหน คำถามสำคัญในการเข้าถึงลูกค้าที่เบทาโกรใส่ใจ เบทาโกร หนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปทางการเกษตรที่มีคุณภาพในรูปแบบของอาหารที่ส่งตรงถึงผู้บริโภค พร้อมทั้งการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เรียกได้ว่าซื้อสินค้าที่เบทาโกรมีครบจบในทุกอย่าง แต่คำถามสำคัญที่ผู้ซื้อทั้งหลายสนใจคือผลิตภัณฑ์ เบทาโกร ขายที่ไหน สามารถเลือกหาเข้าซื้อได้อย่างไรบ้าง ทั้งหมดนี้มีคำตอบให้คุณที่นี่กับทุกช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเบทาโกร สิ่งที่ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งที่เบทาโกรนึกถึงอยู่เสมอกับการตั้งคำถามของลูกค้าที่ว่า เบทาโกร ขายที่ไหน นั่นหมายถึงความต้องการในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและการเกษตร รวมไปถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของผู้บริโภค จึงทำให้เบทาโกรต้องค้นหาช่องทางที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการให้บริการของทางบริษัทได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพราะคำถามนี้มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีคำถาม เบทาโกร ขายที่ไหน หมายถึงลูกค้าประทับใจและต้องการเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้นจะทำอย่างไรให้เขาสามารถเข้าถึงจุดให้บริการได้ รวมไปถึงอาจยังไม่ […]

แนะนำพื้นที่การให้บริการ เบทาโกร มีกี่สาขา เพื่อการเข้าถึงที่สะดวก รวดเร็ว

รู้จักกับเบทาโกรให้ถ่องแท้ ว่า เบทาโกร มีกี่สาขา เบทาโกร บริษัทชั้นนำด้านการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรในรูปแบบอาหารหลากชนิดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลากชนิด ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ซึ่งในปัจจุบันเบทาโกร มีที่จัดจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมากทั่วประเทศไทย คำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคคือ เบทาโกร มีกี่สาขา กับการเข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ชวนทุกท่านรู้จักและค้นหาจุดให้บริการของเบทาโกรเพื่อการเข้าถึงสินค้าด้านอาหารที่มีคุณภาพสำหรับสุขภาพที่ดีที่สุดของทุกคน เบทาโกร คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มุ่งมั่นผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรออกมาเป็นอาหารที่มีคุณภาพสำหรับทุกเพศทุกวัย นอกจากนั้นยังพร้อมใส่ใจให้การดูแลลงไปถึงบรรดาเหล่าสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ทั้งหลาย จึงเป็นที่มาของการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในหลากหลายพื้นที่และรูปแบบการจัดการ ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการจำหน่ายสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด กับคำถาม เบทาโกร มีกี่สาขา ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการที่คุณสนใจ สามา […]

6 SOLUTION รับมือวิกฤตฟาร์มสุกร

แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างลูกค้าและเครือเบทาโกรเพื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจากปัญหาโรคระบาด ลดผลกระทบจากปัญหาโรคระบาดและฟื้นฟูธุรกิจการผลิตสุกรอย่างยั่งยืน

โรคสุกรที่มักพบในหน้าฝน

โรคปากและเท้าเปื่อย ติดต่อได้ในสัตว์กีบคู่ทุกชนิด เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ติดเชื้อจากมูล น้าเชื้อ น้าลาย ยานพาหนะ ติดต่อทางอากาศ มีตุ่มพองที่จมูก ปาก ลิ้น เหงือก คอหอย เพดานอ่อน หัวนม ไรกีบ    โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบ (Actinobacillosis :APP) สุกรหายใจด้วยช่องท้อง เลือดออกปาก/จมูก มีฟองเลือดในหลอดลม ปอดอักเสบมีเลือดปน มีเนื้อตายคล้ายก้อนฝี มีหนอง ลดปัจจัยโน้มนา >> ลดการเลี้ยงหนาแน่น โรงเรือนระบายอากาศได้ดี ไม่สะสมแก๊ส    อาการท้องเสียและบวมน้า จากการติดเชื้ออีโคไล (E.coli) ติดจากการกินน้า อาหาร ที่ปนเปื้อนเชื้อ สุกรดูดนมและสุกรหลังหย่านม ท้องเสีย อุจจาระเหลวสีเหลืองน้าตาล โรคบวมน้าพบในสุกรอนุบาล สุกรจะตายเฉียบพลัน สุกรเดินเซ ล้ม พบบวมน้าที่หนังตา จมูก ใต้คาง อก ลาไส้ใหญ่

การจัดการฟาร์มปลาเมื่อเริ่มเข้าสู่หน้าฝน

ในช่วงฤดูฝนของทุกปี ฝนตกน้ำแดง น้ำป่าไหลหลาก มักทำให้ปลากระชังและปลาในบ่อเลี้ยงเสียหาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมากในฤดูฝน มีผลโดยตรงต่อคุณภาพน้ำหลายอย่าง  ที่สำคัญปลาซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น อุณหภูมิในร่างกายปลา สามารถปรับตัวเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำได้ แต่การปรับตัวฉับพลันต้องใช้พลังงานสูง ทำให้ปลาเครียดจัด  อ่อนแอ ภูมิต้านทานโรคลดลง จึงติดเชื้อโรคได้ง่าย สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมากในฤดูฝน เช่น น้ำฝนทำให้ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างและความขุ่นของน้ำเปลี่ยนแปลง / ผลคือปลาเครียด ภูมิต้านทานโรคลดลง นํ้าในบ่อมีการแบ่งชั้นของอุณหภูมิ น้ำฝนทำให้อุณหภูมิผิวน้ำลดลง  จึงหมุนแทนที่น้ำก้นบ่อที่อุณหภูมิสูงกว่า / ทำให้น้ำก้นบ่อที่ออกซิเจนต่ำ มีแก็ซพิษสูงกระจายไปทั่วบ่อ วันที่ฟ้าปิดยาวนาน กระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างออกซิเจนลดลง น้ำฝนที่ไหลชะล้างตะกอนหน้าดิน สารอินทรีย์ สารเคมี ทำให้คุณภาพแย่ลง เชื้อโรคที่เกิดช่วงหน้าฝน มักเป็นเชื้อโรคที่ฉวยโอกาส ในขณะที่ปลาอ่อนแอ โรค Aeromonas / เกล็ดหลุด เกล็ดแดง  เกล็ดตั้ง  ตกเลือด  แผลหลุม ครีบกร่อน  ท้องบวม ตับม้ามไต ลำไส้อักเสบ มี […]

3 ข้อสำคัญในการจัดการโคนมหน้าฝน

สภาพอากาศในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย จะมีปริมาณน้ำและความชื้นสูงแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้ที่อยู่อาศัยของโคมีความชื้นแฉะสูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะแก่การแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ และยังต้องให้ความสำคัญกับแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคให้เหมาะสมด้วย เกษตรกรจึงต้องให้ความใสใจในช่วงเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝนกับแม่โคในฟาร์มเพื่อให้แม่โคมีสุขภาพที่ดีและให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง การลดจำนวนเม็ดเลือดขาวหรือโซมาติกเซลล์ในน้ำนม หลักสุขศาสตร์การรีดนม สะอาด ขั้นตอนการรีดที่ถูกต้อง การล้างเต้า เช็ดเต้า จุ่มเต้าก่อนรีด การรีดนมต้นสาย การตรวจน้ำนมด้วยน้ำยาCMT การจุ่มเต้าหลังรีด พบปัญหาเต้านมอักเสบต้องรีบรักษา การจัดการอาหารสำหรับโค คุณภาพอาหารหยาบช่วงหน้าฝน หญ้าอ่อน โคกินมากทำให้ท้องอืด สารพิษจากเชื้อรา เช่นในข้าวโพด หญ้าหมัก โดยเฉพาะ อะฟลาทอกซิน ทำลายภูมิคุ้มกัน ทำให้ความต้านทานโรคต่ำลง เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย และยังปนเปื้อนในน้ำนมได้ด้วย โรงเรือนและสิ่งแวดล้อม คอกต้องแห้ง สะอาด คอกระบายน้ำได้ดี มีพื้นที่เพียงพอให้โคพักผ่อน มีน้ำสะอาดให้โคดื่มอย่างเพียงพอ  

การจัดการภายในฟาร์มสุกรช่วงหน้าฝน??

สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงหน้าฝน ก่อนฝนตก :  อากาศร้อนชื้น  สุกรหอบ หายใจถี่  เล่นน้ำและอุจจาระ หล้งฝนตก  :  อากาศหนาวเย็น  ความชื้นสูง  สุกรและคอกเปียกสกปรก น้ำบ่อ และบ่อน้ำบาดาล :  ปนเปื้อนเชื้อ   ถูกฝนชะล้างและซืมลงไป สิ่งต่างๆที่ตามมา แม่สุกรอุ้มท้องช่วงต้น  :   ตัวอ่อนตายในมดลูก   ลูกแรกคลอดไม่ดก แม่สุกรอุ้มท้องช่วงท้าย  :   เครียด  ป่วย  เต้านมอักเสบร้อนบวมแดง แม่สุกรก่อน/หลังคลอด  และลูกสุกร  :   ป่วย  นมแห้ง  ลูกสุกรท้องเสีย สุกรอนุบาล  :    ท้องเสีย และโรคระบบทางเดินหายใจแทรกซ้อน สุกรขุน  :    โรคระบบทางเดินหายใจแทรกซ้อน การจัดการต่างๆในช่วงหน้าฝน แม่สุกรอุ้มท้องช่วงต้นและช่วงท้าย  :   เปิดพัดลม  เร่งความเร็วพัดลม อาบน้ำให้แม่สุกรเย็นสบาย  ป้อนน้ำกิน  ช่วยขับถ่าย  ลดท้องผูก แม่สุกรก่อน/หลังคลอด  :   รักษาให้ไว  ป้องกันนมแห้ง เก็บอุจจาระให้ถี่   ลดปัญหาคอกและตัวสุกรสกปรก ลูกสุกร  :   เตรียมกล่องกก  ไฟกก ให้ความอบอุ่น  ปั้มยากันบิดซ้ำ 2 ครั้ง อนุบาล-ขุน  :   ปิดม่านกันฝนสาดและละออง  สุกรลงใหม่  1-2 สัปดาห์ ท้องเสีย  ละลายยาโคลิสตินใส่ถาดน้ำหรือถังน้ำ   7-10  วัน ไอ  หายใจกระแทก  ใ […]

ภัยเงียบที่พบในช่วงฤดูฝนสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก

ฤดูฝนเป็นช่วงที่สภาพแวดล้อมมีความชื้นสูงกว่าช่วงฤดูอื่น และความชื้นที่สูงมีผลให้การระบายความชื้นภายในโรงเรือนเกิดขึ้นได้ไม่ดี  ส่งเสริมให้เชื้อจุลชีพก่อโรคในสภาพแวดล้อมมีชีวิตรอดได้นานขึ้นจากหลายปัจจัย ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น ซึ่งมีรายละเดียดดังนี้ การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โดยฝนที่ชะเอาดินและสารอินทรีย์จากหน้าดินลงสู่แหล่งน้ำที่อยู่ในระดับต่ำกว่าทำให้น้ำเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพก่อโรคเพิ่มขึ้น ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารจากการนำน้ำแหล่งนั้นไปให้สัตว์ปีกกินโดยไม่มีการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ดังนั้นควรมีการฆ่าเชื้อในน้ำก่อนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ จากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ทำให้การระเหยของน้ำภายในโรงเรือนเกิดขึ้นได้น้อยลง ส่งผลให้เกิดการสะสมความชื้นภายในโรงเรือน ทำให้เกิดแก๊สแอมโมเนียสูงขึ้นจากวัสดุรองพื้นหรือสิ่งขับถ่ายที่เปียกชื้น เมื่อสัตว์ปีกหายใจเอาแก๊สแอมโมเนียเข้าไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบทางเดินหายใจเกิดการอักเสบและง่ายต่อการติดเชื้อแทรกซ้อนตามมา การเพิ่มความเร็วลมสามารถช่วยให้การระบายอากาศและความชื้นภาย […]